Wat valt onder een bedreiging?

Wat valt onder een bedreiging?

Wanneer ben je bedreigd? In de meeste gevallen gaat het om het dreigen met fysiek geweld of met de dood. De dreiging kan op jou gericht zijn, maar ook op mensen die jou dierbaar zijn. Ook dreigen met het vernielen van eigendommen of goederen is een vorm van bedreiging.

Wat is juridisch een bedreiging?

Een bedreiging is een handeling waarmee iemand of iets door woorden of daden dreigend wordt bejegend. Door iemand te bedreigen wordt hem iets onaangenaams, bijvoorbeeld leed of geweld, in het vooruitzicht gesteld.

Welke straf staat er op bedreiging met de dood?

Bedreiging met de dood in de wet Bedreiging met de dood is strafbaar gesteld in artikel 285 Sr: “Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht,, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.” Het gaat dan om een mondelinge bedreiging met de dood.

Hoe bewijs je bedreiging?

Bewijs bedreiging Wanneer het gaat om bedreiging van een burger, is er meer bewijs nodig. In dat geval eist de wet dat dat er naast de aangifte minimaal nog een ander bewijsmiddel ligt. Dat kan een verklaring van een getuige zijn, of een ander bewijsmiddel, zoals opname gesprek, videobeelden.

Heeft bedreigd of bedreigt?

De verleden tijd van bedreigen is ‘bedreigde’. Het voltooid deelwoord is ‘heeft bedreigd’.

Is online bedreigen strafbaar?

Als je iemand via bijvoorbeeld WhatsApp bedreigt, lijkt het misschien minder erg of serieus. Maar dat is het natuurlijk niet! Ook al sta je niet in levende lijven tegenover iemand, het is net zo goed een bedreiging en dus strafbaar.

Is chantage strafbaar?

Is chanteren strafbaar? Ja zeker is dit strafbaar. Maar de politie kan pas tot vervolging overgaan als het slachtoffer wil dat de politie de verdachte vervolgt. Chantage is een zogenoemd “klachtdelict”.

Hoe lang kun je vastzitten voor bedreiging?

De maximumstraf voor bedreiging is twee jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vierde categorie (zo’n 20.000 euro). Daarnaast kan ontzetting uit bepaalde rechten op worden gelegd door de rechter.

Wat gebeurt er na een aangifte van bedreiging?

twijfelt de politie of de agressie tegen je strafbaar is, dan overlegt de politie met het Openbaar Ministerie (OM) bij een strafbaar feit wordt er een proces-verbaal opgemaakt en naar het OM gestuurd. de politie start hierna met opsporing. in het geval van een geweldszaak gaat de zaak over naar de recherche.

Wat als iemand mij bedreigd?

1712 is een gratis hulplijn voor iedereen met vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling. Als je slachtoffer bent van bedreiging en er geweld werd gebruikt, kan je 1712 bellen of chatten of mailen via www.1712.be.

Wat moet je doen als je wordt bedreigd?

U kunt mondeling worden bedreigd of schriftelijk, bijvoorbeeld via e-mail, chat of sociale media. Bewaar altijd het bewijs. Als u zich bedreigd voelt, belt u de politie op 0900 – 8844 (belkosten). U hoort van de medewerker of u aangifte kunt doen en hoe u dat doet.

Related Posts