Wat was het doel van de Neurenberg processen?

Wat was het doel van de Neurenberg processen?

Het Proces van Neurenberg was een berucht proces dat na de Tweede Wereldoorlog werd gehouden om 24 kopstukken van het naziregime te berechten. Het proces werd geleid door de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk en duurde van 20 november 1945 tot 1 oktober 1946.

Wat hielden de rassenwetten van Neurenberg in?

De Rassenwetten van Neurenberg werden op 15 september 1935 ingevoerd. Het waren drie wetten, die zaken regelden zoals burgerschap, bescherming van Duits bloed en Duitse eer en Bescherming van Genetische Gezondheid.

Wat is het Neurenberg verdrag?

De Neurenbergcode omvat een aantal ethische principes waaraan medische experimenten moeten voldoen ter bescherming van de deelnemers. Een centraal punt is het begrip geïnformeerde toestemming.

Wat is de Jodenwet?

De rassenwetten zorgden ervoor dat de rechten van de Joden nog meer werden verkleind. De drie wetten waren: De Burgerschapswet; over het Duitse staatsburgerschap en wie Duitser was en wie niet. De Wet ter Bescherming van het Duitse Bloed en de Duitse Eer; verbood huwelijken en seks tussen Joden en niet-Joden.

Wat werd er besloten tijdens de Wannsee conferentie?

Het besluit tot de Holocaust Dat het op 20 januari precies 75 jaar geleden is de nazi’s tijdens de Wannsee-conferentie besloten tot uitroeiing van alle Joden, maakt zijn opmerkingen nog macaberder dan ze al zijn.

Hoe werkt een gaskamer?

De nazi’s experimenteerden met explosieven: gevangenen werden bij elkaar gedreven in een gebouw, waarna het gebouw werd opgeblazen. Deze methode was wel effectief in de zin dat geen van de slachtoffers de explosie overleefde, maar het opruimen van lichaamsdelen was minstens zo belastend als de executie van gevangenen.

Wat betekent rassenwetten?

De rassenwetten van Neurenberg, ook wel anti-Joodse rassenwetten of Neurenberger (rassen)wetten genoemd, zijn drie racistische wetten die op 15 september 1935, ten tijde van het Derde Rijk, in Duitsland werden ingevoerd. Op 14 november 1935 volgden de eerste verordeningen ter uitvoering van de wetten.

Wat werd er besloten tijdens de Wannseeconferentie?

Related Posts