Wat zijn politieke factoren?

Wat zijn politieke factoren?

Politieke factoren omvatten gebieden als belastingbeleid, milieuvoorschriften, handelsbelemmeringen en -heffingen en politieke stabiliteit Culturele factoren: Sociaal-culturele factoren zijn kenmerkend voor een cultuur en de leefgewoonten.

Wat zijn politieke factoren Destep?

Politiek-juridische factoren Dit zijn alle juridische regels en politieke maatregelen die invloed hebben op het bedrijf. Voorbeelden zijn: Subsidies. Huidige wetgeving.

Wat zijn politiek-juridische aspecten?

Bij politiek-juridische factoren gaat het om kenmerken en invloed van ontwikkelingen op het gebied van overheidsbeslissingen, zoals huidige wetgeving, wijzigingen in de wet, en subsidies.

Wat zijn sociaal maatschappelijke factoren?

Met sociaal-culturele factoren in de macro omgeving bedoelen we factoren die met de cultuur en sociale normen en waarden van een land te maken hebben. In dit onderdeel van de DESTEP-analyse ga je nadenken of je product bijvoorbeeld in conflict kan komen met de heersende cultuur.

Wat is een sociale factor?

Sociale omgeving of milieu is het geheel van sociale, culturele, economische, religieuze factoren dat van invloed is op het menselijk gedrag. Hierbij zijn groepen als het gezin, vrienden en collega’s belangrijke factoren, alsook de sociale klasse.

Wat is een ecologische factor?

Bij ecologische factoren gaat het om kenmerken en invloed van ontwikkelingen op de fysieke leefomgeving, zoals milieu en klimaat, maar ook werkomgeving.

Wat zijn ecologische aspecten?

Wat zijn de economische factoren?

Invloeden uit de macro-omgeving met betrekking tot het economisch klimaat, waaronder veranderingen in de inflatie, rentestand, wisselkoersen en conjuctuur alsmede factoren als het Bruto Nationaal Product, consumptief krediet, niveau van investeringen en de bestedingen van de consument.

Wat valt er onder demografische kenmerken?

De karakteristieken die nauw aan een persoon gebonden zijn, zoals geslacht, leeftijd, huwelijksduur, gezinsgrootte, woonplaats en geloofsovertuiging.

Wat valt er onder omgevingsfactoren?

Wat zijn omgevingsfactoren?

 • Demografische factoren.
 • Ecologische factoren.
 • Sociaal-culturele factoren.
 • Technologische factoren.
 • Economische factoren.
 • Politieke-juridische factoren.

Welke culturele factoren zijn er?

De samenleving waarin je als consument opgroeit en leeft, heeft een grote invloed op je consumentengedrag. Dit is goed te illustreren aan de hand van vier zogeheten culturele factoren: cultuur, subcultuur, sociale klasse en trends.

Welke factoren vallen onder de demografische factoren?

De demografische factoren worden onderzocht met factoren zoals:

 • Populatie.
 • Leeftijdsopbouw.
 • Gemiddeld inkomen.
 • Besteedbaar inkomen.
 • Infrastructuur.

Wat zijn de demografische factoren?

Bij demografische factoren gaat het om de kenmerken en invloed van ontwikkelingen van de bevolking, zoals aantal inwoners, leeftijd en inkomen.

Wat is de directe omgeving van een bedrijf?

De directe omgeving van een bedrijf bestaat uit de verschillende schakels in de bedrijfskolom, zoals leveranciers, distributeurs en afnemers. Het bedrijf kan hier vrij veel invloed op uitoefenen.

Welke factoren bepalen ons gedrag?

Het gedrag van de mens wordt beinvloed door allerlei factoren. De belangrijkste invloeden zijn de fysische en geografische factoren, culturele en spirituele factoren, sociale factoren, fysieke factoren en psychische factoren.

Wat zijn persoonlijke factoren?

persoonlijke factoren: bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, opleiding, persoonlijkheid, bewegings- en voedingsgewoonten; externe factoren: iemands fysieke en sociale omgeving, bijvoorbeeld het huis waar iemand woont, de aanwezigheid van hulpmiddelen, de werkomgeving, vrienden en sociale normen.

Welke factoren hebben te maken met sociale factoren?

Sociale factoren hebben te maken met bewustzijn van gezondheid en welzijn, culturele aspecten, bevolkingsgroei, leeftijdspreiding, carrièregedrag en belang van veiligheid.

Wat zijn de omgevingsfactoren?

De fysieke en sociale omgeving en de organisatie waarin mensen leven kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op het welzijn van de cliënt. Zo kunnen deze factoren onder andere pijn of verdriet doen ontstaan en intensiveren. Onder omgevingsfactoren verstaan we de fysieke omgeving, zoals de woning, de werkplek en de school.

Wat is demografische factoren?

Bij demografische factoren gaat het om de kenmerken van de bevolking: 1 de leeftijdsopbouw 2 bevolkingsopbouw 3 geografisch kenmerken 4 groei en omvang van de bevolking 5 de grootte van huishoudens 6 de mate van urbanisatie (de ontwikkeling dat steeds meer mensen zich in een stad gaan vestigen).

Related Posts