Welke tijd was de renaissance?

Welke tijd was de renaissance?

Het was in de late middeleeuwen tijd geworden voor een nieuwe manier van denken over wetenschap en kunstvormen. In die periode, omstreeks 1400, begint de kunst van de renaissance op te komen. Een eeuw later komt de renaissancestijl kortstondig tot bloei tijdens de hoogrenaissance (ca. 1500-1520).

Wat waren de gevolgen van de renaissance?

Gevolgen. De Renaissance had de volgende gevolgen: Een veranderend wereldbeeld door het ontdekken van andere werelddelen en de bloei van de wetenschap. Dit zorgde ervoor dat het beeld dat men had gehad over hoe de wereld eruit zag, werd bijgesteld.

Wanneer begon de renaissance in Italië?

De renaissance als laatmiddeleeuwse culturele beweging begon in Italië in de veertiende eeuw (trecento) en verspreidde zich in de volgende eeuwen over het grootste deel van Europa.

Wat was de muziek van Renaissance?

De muziek van de renaissance bouwde voort op de polyfone ontwikkelingen van de late middeleeuwen, maar was ook een reactie tegen de complexiteit van de Ars Nova. Dit nam de vorm aan van eenvoudiger, soepeler vloeiende melodieën en harmonieën, met minder nadruk op de zeer gestructureerde contrapuntische composities.

Wanneer komt de renaissance tot bloei?

In die periode, omstreeks 1400, begint de kunst van de renaissance op te komen. Een eeuw later komt de renaissancestijl kortstondig tot bloei tijdens de hoogrenaissance (ca. 1500-1520). Die bloeifase van de renaissance gaat over in de stijl van het maniërisme. In sommige versies van de kunstgeschiedenis wordt het maniërisme tot de renaissance

Wat is de renaissance in de kunstgeschiedenis?

In de kunstgeschiedenis wordt de renaissance als volgt ingedeeld: Trecento – (“de jaren 1300”), 14e eeuw, begin van de renaissance met Giotto en Siënese schilders als Duccio en Simone Martini, beeldhouwers als Giovanni Pisano en Arnolfo di Cambio. Grote literaire figuren waren Dante, Petrarca en Boccaccio.

Wat zijn de kenmerken van Renaissance?

Wij noemen de Renaissance daarom ook wel de wedergeboorte van de klassieke oudheid. Deze periode in de Europese geschiedenis heeft de volgende belangrijke kenmerken: Een sterke oriëntatie op de klassieke oudheid. De ‘renaissancisten’ vonden dat de tijd waarin zij leefden een wedergeboorte was, na de duistere middeleeuwen.

Related Posts