Welke uitkeringen zijn er?

Welke uitkeringen zijn er?

Welke uitkeringen zijn er? Er zijn nogal wat uitkeringen voor Nederlanders, afhankelijk van hun eigen situatie. De meest belangrijke zijn de WW, Wajong, AOW, WIA, bijstand en de WAO. Hoeveel je op dit moment mag bijverdienen verschilt per uitkering.

Hoe woont u samen met een ANW-uitkering?

Volgens de ANW woont u samen als u: in een huis woont met iemand van 18 jaar of ouder. samen bijdraagt aan het huishouden. Bijvoorbeeld door woonkosten te betalen, samen het huishouden of boodschappen te doen. Soms houdt u uw ANW-uitkering, maar kan samenwonen wel gevolgen hebben voor de hoogte van uw ANW-uitkering.

Wat bedraagt een ziekte-uitkering?

Hoeveel bedraagt een ziekte-uitkering? Een ziekte-uitkering wordt berekend op basis van je brutoloon. Er wordt ongeveer 60% van je bruto loon uitbetaald. Hierop is wel een maximumplafond voorzien! Wat je na 12 maanden arbeidsongeschiktheid krijgt noemen we een invaliditeitsuitkering.

Wanneer ontvangt u een uitkering?

Uw uitkering wordt berekend op basis van het loon bij het begin van uw arbeidsongeschiktheid. Let wel: voor de periode dat u een ontslagvergoeding krijgt, ontvangt u geen uitkering. Als u drie maanden loon krijgt als ontslagvergoeding, wordt uw uitkering drie maanden niet uitbetaald. Daarna ontvangt u opnieuw uw uitkering.

Hoe kunt u een uitkering aanvragen?

Uitkering aanvragen. U kunt in verschillende situaties een uitkering aanvragen. Als u zonder werk komt te zitten krijgt u misschien een werkloosheidsuitkering. Bent u ziek?

Wat is een bovenwettelijke uitkering?

Via APG kunt u de volgende uitkeringen aanvragen: Bovenwettelijke uitkering. Een bovenwettelijke uitkering (BW-uitkering) is een aanvulling bovenop uw Werkeloosheidsuitkering (WW-uitkering). De bovenwettelijke uitkering kan uit een aantal fasen bestaan: de aanvullende uitkering gedurende de periode van WW-uitkering,

Related Posts