Wie doet de Invoeraangifte?

Wie doet de Invoeraangifte?

Wie maakt deze invoeraangifte: Een douanevertegenwoordiger kan iemand vertegenwoordigen voor het doen van een aangifte te invoer. Vaak kan een invoeraangifte “op afstand” gedaan worden en hoeven de goederen niet fysiek langs een douanekantoor d.w.z. het kan op bijna iedere locatie in Nederland gedaan worden.

Wat is voorafgaande douaneregeling?

Regeling (ook voorafgaande regeling) Bij het opgeven van de regeling geeft u de status van de goederen aan. De eerste twee cijfers staan voor de code van de huidige status, terwijl de twee laatste de voorafgaande status aangeven. Over het algemeen staan de statussen altijd in verbinding met de aard van transactie.

Wat is een confirmation of exit?

Wanneer je zelf of via je douanepartner, de exportdocumenten hebt opgemaakt heb je van de Douane een Confirmation of Exit gekregen toen de goederen daadwerkelijk werden uitgevoerd. Die Confirmation of Exit is het document dat je als bewijs moet kunnen overhandigen.

Hoe lang is een uitvoeraangifte geldig?

Een belangrijke eis is dat uiterlijk 150 dagen na de datum van vrijgave voor uitvoer moet zijn aangetoond dat de goederen het douanegebied van de Unie hebben verlaten. Als het douanekantoor van uitvoer na 150 dagen geen informatie over het uitgaan heeft ontvangen, kan dit kantoor de aangifte ten uitvoer ongeldig maken.

Wie doet uitvoeraangifte?

U kunt zelf uitvoeraangifte doen, of dat laten doen door iemand anders. De aangever moet wel in de EU zijn gevestigd. U kunt aangifte doen bij uw douanekantoor, of het kantoor waar de goederen zijn verpakt of geladen voor vervoer. Aangeven kan alleen elektronisch.

Wie is aangever douane?

De douanevertegenwoordiger verricht een juridische handeling: hij doet aangifte. Als een aangifte die door een indirect vertegenwoordiger is gedaan tot een douaneschuld leidt, is de indirect douanevertegenwoordiger (hij is de aangever) schuldenaar voor de douaneschuld.

Wat is een T1 aangifte?

T1 – T2 Douanevervoer aangiftes. Het vervoeren van goederen door de Europese Unie zonder daar (invoer)rechten voor te betalen. Deze douaneregeling is op te delen in Extern en Intern douanevervoer, in de volksmond ook wel T1 & T2 genoemd.

Wat is een T1 document?

Met een T1-document kunnen goederen afkomstig uit een land buiten de EU worden vervoerd binnen de EU, ook als deze eerst worden opgeslagen in een douane-entrepot. De eventuele invoerrechten en BTW hoeven pas te worden betaald in het land van inklaring: de uiteindelijke bestemming dus.

Wat is een EXA document?

Een uitvoeraangifte is een (digitaal) document dat je nodig hebt voor de Douane, wanneer jouw goederen het vrije verkeer van de Europese Unie (EU) verlaten. Een uitvoeraangifte staat ook bekend als douaneaangifte, exportaangifte, uitvoerdocument, douanedocument, export declaration, EX-A of EU-A.

Hoe doe je douaneaangifte?

Op welke wijze doe ik een douaneaangifte? De Douane en accijnswet BES stelt dat douaneaangiften elektronisch bij de Douane worden ingediend. Slechts in uitzonderingsgevallen kan de aangifte op andere wijze (met name schriftelijk of volgens de vereenvoudigde procedure) worden gedaan.

Hoe werkt Douane aangifte?

De aangifte wordt gedaan door het inschrijven van de goederen in de administratie van de vergunninghouder. Als de Douane komt controleren blijkt dan uit de administratie welke bestemming (douaneregeling) aan de goederen is gegeven.

Wie is aangever bij directe vertegenwoordiging?

Directe vertegenwoordiging Hierbij dient de douane-expediteur een douaneaangifte in naam en voor rekening van de belanghebbende. De belanghebbende is de aangever en daarmee aansprakelijk voor de aangifte. In Nederland is directe vertegenwoordiging mogelijk bij invoer, uitvoer en wederuitvoer.

Related Posts