Hoe gaat het economisch in Nederland op dit moment?

Hoe gaat het economisch in Nederland op dit moment?

Hoe ontwikkelt de Nederlandse economie zich? In het tweede kwartaal van 2020 kromp de economie met 8,4 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Een dergelijke krimp was niet eerder door het CBS gemeten. In de kwartalen daarop veerde het bruto binnenlands product (bbp) weer terug.

Wat zijn economische trends?

De Nederlandse economie groeide in 2018 met 2,7 procent. Dit is slechts iets minder dan de groei in 2017, toen de economie met 2,9 procent de sterkste economische groei in tien jaar tijd doormaakte. De Nederlandse economie groeit daarmee al negentien kwartalen op rij.

Wat is een Basisraming?

In de basisraming gaan we ervan uit dat er geen nieuwe grootschalige contactbeperkingen in Nederland en bij onze belangrijkste handelspartners nodig zijn en dat de pandemie in de loop van volgend jaar onder controle komt.

Wat zijn macro economische ontwikkelingen?

Binnen het CBS worden deze economische indicatoren geraamd op basis van micro-data, gegevens voor afzonderlijke bedrijven of individuen. Voorbeelden van macro-economische indicatoren zijn het bbp, de werkgelegenheid, de consumptie, de investeringen en de handel met het buitenland.

Hoe gaat het economisch in Nederland 2021?

In 2021 groeit het bbp naar verwachting met 3,9% en in 2022 met 3,5%. Eind 2021 is de economie dan naar verwachting weer terug op het niveau van voor de crisis. Dit hangt nog wel af van de verdere ontwikkeling van het coronavirus.

Hoe gaat het met de economie in Nederland 2021?

De Nederlandse economie is in 2021 snel hersteld van de coronarecessie van 2020. Ondanks meerdere lockdowns kwam de groei uit op 4,8 procent. Een jaar eerder kromp de economie met 3,8 procent. Per saldo was de omvang van de economie 0,8 procent groter dan in het pre-coronajaar 2019.

Welke megatrends zijn er?

Voorbeelden van megatrends in de 21e eeuw zijn: verstedelijking, klimaatverandering, technische vooruitgang en vergrijzing. Het zijn allemaal zaken die invloed hebben op de manier waarop wij als maatschappij leven. Deze trends kunnen ook niet worden gestopt.

Welke economische ontwikkelingen zijn er?

De inflatie is in 2021 sterk opgelopen, vooral door de stijging van energieprijzen. Naar verwachting blijft de inflatie hoog, met gemiddeld 3,0% in 2022 en 2,9% in 2023. Tegelijkertijd is de arbeidsmarkt zeer krap. De werkloosheid blijft laag: 3,4% van de beroepsbevolking in 2022 en 3,5% in 2023.

Wat doet het Centraal Planbureau?

Het Centraal Planbureau (CPB) is een onderzoeksinstituut dat sinds 1945 economische beleidsanalyses maakt. Dat doet het CPB op eigen initiatief, of op verzoek van de regering, het parlement, Kamerleden, vakbonden en werkgeversorganisaties.

Wat wordt de inflatie 2022?

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht voor 2022 een inflatie van 5,2%. Dat staat in het Centraal Economisch Plan voor 2022. Dit cijfer gaat gepaard met veel onzekerheid.

Wat is het macro niveau?

Onbeheersbare en niet-beïnvloedbare externe omgevingsfactoren die gelden voor alle personen en organisaties in een bepaald gebied.

Wat zijn macro economische variabelen?

Onderdeel van het vak economie, waarin de bestudering van de verbanden tussen geaggregeerde grootheden vooropstaat. Voorbeelden van zulke variabelen zijn: nationaal inkomen, werkgelegenheid, consumptie, investeringen en inflatie.

Related Posts