Hoe lang duurt naturalisatie 2022?

Hoe lang duurt naturalisatie 2022?

De naturalisatie tot Nederlander vraagt u aan bij uw gemeente. Zij sturen uw aanvraag door naar de IND. De IND neemt de beslissing over uw aanvraag. Dat duurt maximaal 12 maanden.

Hoe lang duurt het om Nederlands staatsburger te worden?

Als u niet in aanmerking komt voor de optieprocedure, kunt u door naturalisatie Nederlander worden. Deze procedure duurt meestal korter dan 1 jaar en duurt maximaal 2 jaar.

Welke eisen gelden voor naturalisatie?

Voor naturalisatie gelden deze voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U kunt uw identiteit en nationaliteit bewijzen met geldige documenten.
 • U woont 5 jaar of langer onafgebroken met een geldige verblijfsvergunning in het Koninkrijk der Nederlanden.

Welke landen mag je dubbele nationaliteit hebben?

Een aantal landen kent staatsburgerschap toe als men in dat land geboren is, ongeacht de nationaliteit van de ouders (bijvoorbeeld Canada en de Verenigde Staten). Een bijzonder geval is de republiek Ierland, dat het staatsburgerschap toekent als men op het eiland Ierland geboren is, dus inclusief Noord-Ierland.

Hoe lang duurt een naturalisatieceremonie?

De naturalisatieceremonie is een speciale bijeenkomst voor mensen die Nederlander worden door naturalisatie of optie. Het is de laatste stap voor het krijgen van de Nederlandse nationaliteit. De naturalisatieceremonie is maandelijks en duurt ongeveer een uur.

Hoe lang duurt een aanvraag voor naturalisatie?

De naturalisatieprocedure duurt minstens 2 jaar. U kunt terecht bij de burgerlijke stand van uw gemeente voor meer informatie over de voorwaarden en de procedure voor de verkrijging van de Belgische nationaliteit.

Wat is de inhoud van de verklaring van verbondenheid?

Iedereen die Nederlander wil worden moet bij de naturalisatieceremonie een verklaring van verbondenheid afleggen. U belooft hiermee de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren. En de plichten te vervullen. Iedereen vanaf 16 jaar is verplicht de verklaring van verbondenheid af te leggen.

Hoe lang duurt naturaliseren?

Naturalisatie duurt lang. Meestal 1 jaar of langer. U leest hier de 6 stappen van de aanvraag voor naturalisatie.

Wat is Ranov?

De afkorting RANOV betekent Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet. Deze regeling is ook wel bekend onder de term pardonregeling. Vreemdelingen die vallen onder deze regeling hebben vanaf 15 juni 2007 een verblijfsvergunning en kunnen onder de reguliere voorwaarden een naturalisatieverzoek indienen.

Wat heb je nodig voor nationaliteit?

Geboorteakte.

 • Het bewijs van woonst met een chronologisch overzicht van de adressen die een ononderbroken verblijf van minstens 5 jaar bewijst.
 • Een door de gemeente eensluidend verklaarde fotokopie van je identiteitskaart, recto-verso.
 • Het bewijs van de kennis van één van de drie landstalen op niveau A2.
 • Kan ik 2 paspoorten hebben?

  Sinds 6 januari 2014 wordt als iemand de Nederlandse nationaliteit heeft, een of meer andere nationaliteit(en) niet meer opgenomen in de bevolkingsregistratie. Heeft u naast de Nederlandse nationaliteit ook een 2e nationaliteit? Dan komt die 2e nationaliteit niet meer in het bevolkingsregister als u zich inschrijft.

  Kan ik 2 nationaliteiten hebben?

  Nederlander worden en dubbele nationaliteit Dan geldt als hoofdregel dat u na naturalisatie geen dubbele nationaliteit mag hebben. U mag dus naast de Nederlandse nationaliteit geen andere nationaliteit(en) houden. Als u Nederlander wordt, moet u afstand doen van uw andere nationaliteit(en).

  Related Posts