Hoe lang kreeg je vroeger WW?

Hoe lang kreeg je vroeger WW?

De maximale uitkeringsduur was vijf jaar. Na afloop van de loongerelateerde WW-uitkering had de werknemer bij voortdurende werkloosheid recht op een vervolguitkering ter hoogte van maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. De duur van de vervolguitkering was twee jaar.

Wat is de uitkering voor een alleenstaande?

Sociaal minimum vanaf 1 januari 2022 (Toeslagenwet)

Leefsituatie Bedrag per dag Bedrag per maand
Alleenstaande van 21 jaar en ouder € 57,48 € 1.250,19
Alleenstaand-woningdeler van 21 jaar en ouder € 36,38 € 791,27
Alleenstaande van 20 jaar € 43,43 € 944,60
Alleenstaande van 19 jaar € 31,58 € 686,65

Hoe is de werkloosheid verder gestegen?

Werkloosheid verder gestegen. De werkloosheid in Nederland is in juli toegenomen met 19.000 mensen. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek bekendgemaakt. Het aantal werklozen staat nu op 694.000. Dat betekent dat 8,7 procent van de beroepsbevolking zonder werk zit. In juni bedroeg de werkloosheid nog 8,5 procent.

Hoe is de werkloosheid in juli toegenomen?

De werkloosheid in Nederland is in juli toegenomen met 19.000 mensen. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek bekendgemaakt. Het aantal werklozen staat nu op 694.000. Dat betekent dat 8,7 procent van de beroepsbevolking zonder werk zit. In juni bedroeg de werkloosheid nog 8,5 procent.

Hoe hebt u recht op een werkloosheidsuitkering?

U hebt recht op een werkloosheidsuitkering als u in de periode voordat u werkloos werd, een bepaald aantal arbeidsdagen gewerkt hebt (opent in nieuw venster) in loondienst. Arbeidsprestaties als zelfstandige tellen niet mee. Als u zelf ontslag neemt en meteen een uitkering aanvraagt, hebt u meestal geen recht op een uitkering.

Wat is de werkloosheid in het tweede kwartaal van 2020?

In het tweede kwartaal van 2020 waren 349 duiz end mensen werkloos, 3,8 pro cent van de beroepsbevolking (seizoengecorrigeerd). Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020 is het aantal werklozen met 72 du izend toegenomen. De werkloze beroepsbevolking bestaat uit alle 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en geen betaald werk hebben,

Related Posts