Hoe maak je een gestapelde staafdiagram?

Hoe maak je een gestapelde staafdiagram?

Hoe maak je een gestapeld geclusterd kolom- / staafdiagram in Excel?

 1. Maak een gestapeld geclusterd kolomdiagram in Excel.
 2. Selecteer na het ordenen van de gegevens het gegevensbereik waarop u een diagram wilt maken en klik vervolgens op Invoegen > Kolom- of staafdiagram invoegen > Gestapelde kolom, zie screenshot:

Hoe maak je een lijngrafiek in Excel?

Grafiek invoegen

 1. Selecteer de tabel in zijn geheel.
 2. Klik op het tabblad Invoegen.
 3. In de groep ‘Grafieken’ staat een aantal opties.
 4. Advies nodig?
 5. Wij kiezen in de groep ‘Grafieken’ voor een lijngrafiek.
 6. Excel toont verschillende opties voor een lijngrafiek.
 7. Wij klikken op Lijn met markeringen.

Hoe maak je een Spreidingsdiagram in Excel?

Selecteer de gegevens die u wilt plotten in het spreidingsdiagram. Klik op het tabblad Invoegen en klik vervolgens op Spreiding invoegen (X, Y) of Bellendiagram. Klik op Spreiding. Tip: U kunt de muisaanwijzer op elk diagramtype plaatsen om de naam ervan te zien.

Hoe grafiek maken in Excel met meerdere gegevens?

Het dialoogvenster Gegevensbron selecteren wordt weergegeven op het werkblad met de brongegevens van de grafiek. Houd het dialoogvenster open en klik in het werkblad. Selecteer alle gegevens die u voor de grafiek wilt gebruiken, inclusief de nieuwe gegevensreeks, door erop te klikken en te slepen.

Hoe maak je een gestapelde Kolomdiagram?

Selecteer de tabel en voeg een 100% gestapeld staafdiagram in. Zorg dat er percentages in de figuur staan (“labels toevoegen’). Plak de afbeelding van het staafdiagram in je resultatenhoofdstuk. Geef de figuur een nummer en een titel.

Wat is een gestapelde staafdiagram?

Een gestapeld staafdiagram gebruik je wanneer je de ontwikkeling in het relatieve aandeel van de verschillende factoren in het totaal wilt laten zien. Deze factoren moeten dan wel allemaal dezelfde eenheid hebben.

Hoe maak je een gegroepeerde kolom in Excel?

Schakelen tussen gegroepeerde en gestapelde kolommen Klik op Start >Deelvenster Lagen. Klik op het tabblad Laag voor de laag die u wilt wijzigen, op Gestapelde kolom of Gegroepeerde kolom.

Hoe maak ik een lijndiagram?

Een lijndiagram bestaat uit stippen die verbonden worden door een lijn. Elke stip in het assenstelsel geeft een meting weer. Als je gegevens beginnen met een hoge waarde op de y-as, dan kun je een scheurlijn gebruiken. Door middel van een scheurlijn kan je de waardes op de y-as direct met hoge getallen laten beginnen.

Hoe maak je een lijngrafiek in Word?

U kunt een eenvoudige nieuwe grafiek maken in Word door te klikken op Invoegen > Grafiek en de gewenste grafiek te kiezen.

 1. Klik op Invoegen > Grafiek.
 2. Klik op het grafiektype en dubbelklik vervolgens op de gewenste grafiek.
 3. Vervang de standaardgegevens door uw eigen informatie in het werkblad dat wordt weergegeven.

Hoe maak ik een tabel in een tabel in Excel?

U kunt een tabel maken en opmaken om gegevens visueel te groeperen en analyseren.

 1. Selecteer een cel in de gegevens.
 2. Selecteer Start > Opmaken als tabel.
 3. Kies een stijl voor de tabel.
 4. Stel in het dialoogvenster Opmaken als tabel het bereik met cellen in.
 5. Markeer als de tabel kopteksten bevat.
 6. Selecteer OK.

Hoe maak je een spreidingsdiagram SPSS?

Spreidingsdiagrammen zijn met de SPSS Chart Builder vrij eenvoudig te maken:

 1. Open de Chart Builder.
 2. Dubbelklik op het gewenste type spreidingsdiagram.
 3. Sleep de gewenste variabele(n) naar de drop zone(s) (de x- en de eventueel y-as), omringt met blauwe stippellijnen naast de afbeelding van de spreidingsdiagram.

Wat is een spreidingsdiagram Excel?

Om het verband tussen twee scale variabelen te laten zien gebruik je een spreidingsdiagram. In een spreidingsdiagram wordt onafhankelijke variabele op de X-as geplaatst en de afhankelijke op de Y-as. In de dataset “DataWoonwensenStudenten” wordt het inkomen bepaald door de leeftijd.

Hoe maak je een grafiek in Excel?

Het maken van een grafiek in Excel. 1. Voeg je gegevens toe aan je Excel spreadsheet in een tabel indeling. Je data moet opgebouwd zijn in kolommen en rijen, beide met titels en bijbehorende gegevens, om de grafiek goed weer te kunnen geven. Kolommen lopen verticaal.

Hoe Selecteer ik een grafiek?

Selecteer een grafiek. Selecteer Ontwerpen > Grafiekonderdeel toevoegen. Selecteer Trendlijn en selecteer vervolgens het gewenste trendlijntype, zoals Lineair, Exponentieel, Lineaire prognose of Zwevend gemiddelde.

Hoe maak je een grafiek?

Een grafiek maken 1 Selecteer gegevens voor de grafiek. 2 Selecteer Invoegen > Aanbevolen grafieken. 3 Selecteer een grafiek op het tabblad Aanbevolen grafieken om een voorbeeld van de grafiek te bekijken. 4 Selecteer een grafiek. 5 Selecteer OK.

Related Posts