Hoe verwijs je naar een secundaire bron?

Hoe verwijs je naar een secundaire bron?

Naar een bron in een bron verwijzen (indirecte verwijzing) Als je de originele bron niet kunt vinden, kun je verwijzen via de secundaire bron door de zinsnede “geciteerd in” te gebruiken. Als de publicatiedatum van de originele bron onbekend is, voeg je alleen het publicatiejaar van de secundaire bron toe.

Hoe vind je de juiste bronnen?

Waar kan ik betrouwbare bronnen raadplegen?

  1. Google Scholar.
  2. LexisNexis.
  3. Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
  4. JSTOR.
  5. Openbare bibliotheek Amsterdam (Oba)
  6. Archieven.nl.
  7. ProQuest.
  8. Business Source Premier.

Wat is een secundaire bron geschiedenis?

Een secundaire bron is een historische bron die voortbouwt op informatie die eerder is opgeslagen in een primaire bron. Door combinatie en interpretatie kan nieuwe informatie ontstaan die in oudere bronnen ontbrak.

Hoe verwijs je naar een bron in een bron?

Bij een APA-verwijzing in de tekst gebruik je de zinsnede “geciteerd in” als je een indirecte bron wilt citeren (bijvoorbeeld als je de originele bron niet kunt vinden). Verwijzing tussen haakjes: (De Bruin, 1998, geciteerd in Megens, 2019). Narratieve verwijzing: De Bruin (1998, geciteerd in Megens, 2019) stelt dat …

Hoe ziet een bronnenlijst eruit?

Je begint altijd met de achternaam van de auteur gevolgd door een komma en hierna de voorletters van de voornamen van de auteur. Als een bron meerdere auteurs heeft, gebruik je een komma tussen de auteurs. Voor de laatste auteur gebruik je een ampersand (&). De laatste auteur eindigt met een punt.

Welke soorten bronnen zijn er geschiedenis?

Historische bronnen kunnen ingedeeld worden in primaire en secundaire bronnen, naargelang de afstand tot de onderzochte gebeurtenis. Er zijn verschillende soorten bronnen. De drie hoofdgroepen zijn: materiële voorwerpen (alle bronnen die niet geschreven of gesproken zijn), geschreven en gesproken bronnen.

Related Posts