Hoe wordt de prijs van een kavel bepaald?

Hoe wordt de prijs van een kavel bepaald?

De meeste bouwkavels worden uitgegeven door gemeenten. Zij zijn verplicht een ‘marktconforme prijs’ vast te stellen; de prijs moet gelijk zijn aan de feitelijke economische waarde. Het niet-hanteren van markconforme prijzen wordt door Brussel gezien als ongeoorloofde staatssteun.

Hoe bepaal je de grondprijs?

De waarde van grond wordt bepaald door verschillende factoren. De schaarste van de grond en de waarde die hieruit volgt, wordt bepaald door de (commerciële) functie/bestemming van de grond, de staat ervan, de locatie en de bijbehorende vraag naar deze grond vanuit de markt.

Wat is de prijs van een bouwgrond?

“De helft van de in 2019 verkochte bouwgronden had een waarde tussen 77.500 euro en 179.000 euro”, luidt het bij de experts. In Vlaanderen lag de mediaanprijs van een stuk bouwgrond in 2019 tussen 110.000 euro in Limburg en 165.000 euro in de provincie Antwerpen.

Wat is de WOZ-waarde van een bouwkavel?

De gemeente bepaalt de WOZ-waarde van uw bouwkavel. Als de grond onbebouwd is, gaat het alleen om de waarde van de grond. Als er een plan is voor bebouwing, wordt ook de waarde van de bebouwing gewaardeerd. De totale WOZ-waarde in een jaar is dan gelijk aan de waarde van de grond plus het het percentage van de bebouwing die gereed is.

Hoe daalt de prijs van een kavel?

Naarmate de bouwkavel groter wordt daalt de kavel prijs volgens een staffel. Deze staffel wordt per gemeente vastgesteld. Boven de 2.000 á 2.500 m2 wordt het meerdere aan grond verkocht tegen tuingrond of agrarische grond. De prijzen variëren tussen de € 5,- per m2 tot € 20,- per m2. Kavelgrootte.

Wat zijn de kavelprijzen in Nederland?

Adviesbureau iTX Bouwconsult heeft in 2016 een uitvraag gedaan bij 400 gemeenten naar de gehanteerde kavelprijzen. Zij komen op een gelijk beeld, en geven een overzicht per provincie. Te zien is dat de prijzen variëren van rond gemiddeld € 200,- per m2 in de buitenste provincies van Nederland, oplopend naar gemiddeld boven de € 500,- per m2 in

Related Posts