Hoeveel is mijn ontslagpremie?

Hoeveel is mijn ontslagpremie?

Hoogte van de ontslagvergoeding De maximale vergoeding is € 81.000,- bruto. Als jouw jaarsalaris hoger is dan dit maximum, is de vergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris. Bij de berekening wordt bovenop je maandsalaris ook het gemiddelde van de structurele toeslagen en bonussen meegerekend over de afgelopen 3 jaar.

Wat is mijn transitievergoeding netto?

Het berekenen van de transitievergoeding is in de basis vrij simpel. De vergoeding bedraagt namelijk 1/3e maandsalaris per dienstjaar. Na een dienstverband van 3 jaar heb je dus recht op een transitievergoeding ter grootte van 1 bruto maandsalaris.

Wat is een ontslagpakket?

In alle sectoren hebben werknemers met eedn opzegtermijn van ten minste 30 weken, recht op een ontslag’pakket’ (vóór 1 januari 2019), dat 2/3 bedraagt van de volledige ontslagvergoeding en voor 1/3 bestaat uit maatregelen om de arbeidsgeschiktheid van de ontslagen werknemer op peil te houden.

Wat is de ontslagvergoeding voor arbeiders?

Ontslagvergoeding arbeiders. Ook voor arbeiders wordt de ontslagvergoeding berekend op basis van de opzegtermijn. Voor arbeidsovereenkomsten die aanvingen voor 1 januari 2014 geldt – naar analogie van de bedienden – dat er twee berekeningen nodig zijn, waarbij de uitkomst van deel 1 + deel 2 de opzegvergoeding is.

Wanneer is de ontslagtermijn opzegtermijn?

Bij ontslag waarvoor een opzegtermijn geldt heeft de werknemer het recht de ontslagredenen te vernemen en daartoe een verzoek indienen bij de werkgever, binnen 6 maanden na de aanzegging van het ontslag, maar niet later dan 2 maanden na de afloop van het contract.

Wat heeft u recht op een vergoeding bij ontslag?

Recht op een vergoeding bij ontslag. Wil uw werkgever u ontslaan? Dan heeft u recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook als uw tijdelijke contract niet wordt verlengd. U heeft ook recht op een transitievergoeding als u zelf ontslag neemt of een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengt, vanwege ernstig verwijtbaar handelen

Related Posts