Hoeveel vergoede werklozen telt Belgie in totaal?

Hoeveel vergoede werklozen telt België in totaal?

Van de in totaal 395.540 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 92,6%. Voor de tijdelijke werkloosheid in januari 2021 dient uiteraard bijzondere aandacht te gaan naar de impact van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19.

Wat is beroepsbevolking economie?

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die ofwel betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking). In het vierde kwartaal van 2021 ging het om 9,7 miljoen personen.

Welke dagen worden gelijkgesteld met arbeidsdagen?

Met een bezoldiging die volgens de wetgeving als voldoende wordt beschouwd; Waarop inhoudingen voor de sociale zekerheid, sector werkloosheid inbegrepen, werden verricht. Sommige dagen worden gelijkgesteld met arbeidsdagen: bijvoorbeeld, door het ziekenfonds vergoede ziektedagen en door vakantiegeld gedekte dagen.

Wat is werkzame beroepsbevolking?

De werkzame beroepsbevolking bestaat uit alle 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn.

Wat is het werkloosheidspercentage in mei 2020?

In mei 2020 telde Nederland 330 duizend werklozen. Het aantal lag daarmee 16 duizend hoger dan in april en 56 duizend hoger dan in februari. Het grootste deel, 38 duizend, was jonger dan 25 jaar. Het werkloosheidspercentage kwam hiermee voor mei op 3,6, hetzelfde niveau als begin 2019.

Wat is de werkloosheid in het tweede kwartaal van 2020?

In het tweede kwartaal van 2020 waren 349 duiz end mensen werkloos, 3,8 pro cent van de beroepsbevolking (seizoengecorrigeerd). Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020 is het aantal werklozen met 72 du izend toegenomen. De werkloze beroepsbevolking bestaat uit alle 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en geen betaald werk hebben,

Hoe is de werkloosheid verder gestegen?

Werkloosheid verder gestegen. De werkloosheid in Nederland is in juli toegenomen met 19.000 mensen. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek bekendgemaakt. Het aantal werklozen staat nu op 694.000. Dat betekent dat 8,7 procent van de beroepsbevolking zonder werk zit. In juni bedroeg de werkloosheid nog 8,5 procent.

Hoe is de werkloosheid in juli toegenomen?

De werkloosheid in Nederland is in juli toegenomen met 19.000 mensen. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek bekendgemaakt. Het aantal werklozen staat nu op 694.000. Dat betekent dat 8,7 procent van de beroepsbevolking zonder werk zit. In juni bedroeg de werkloosheid nog 8,5 procent.

Related Posts