Waar heb ik recht op als Aower?

Waar heb ik recht op als Aower?

Als u met pensioen gaat, krijgt u een basisinkomen volgens de Algemene ouderdomswet (AOW). Daarnaast bouwt u meestal een aanvullend pensioen op bij uw werkgever. U kunt ook zelf een particuliere verzekering afsluiten.

Heb ik recht op zorgtoeslag met AOW en pensioen?

Ook als u alleen AOW ontvangt kunt u in aanmerking komen voor zorgtoeslag en andere toeslagen.

Welke toeslagen krijg je bij AOW?

Berekening bruto naar netto

Met loonheffings- korting Zonder loonheffings- korting
Bruto € 1.688,29 € 1.688,29
Af: loonheffing € 55,08 € 323,42
Af: bijdrage Zvw (5,50%) € 92,85 € 92,85
Netto € 1.540,36 € 1.272,02

Wanneer Kunt u aanspraak maken op een te laag pensioen?

Als u geen of een te laag pensioen hebt, kunt u aanspraak maken op de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Het gaat om een geïndividualiseerd recht waarop iedereen vanaf een bepaalde leeftijd aanspraak kan maken. Voorwaarden zijn dat u 65 jaar moet zijn en dat u niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt.

Hoe betaalt u een laag inkomen?

Hebt u geen of een laag inkomen? Dan betaalt u geen of weinig belasting. Het kan zijn dat het bedrag aan heffingskortingen waarop u recht hebt, hoger is dan de belasting die u moet betalen. U kunt uw heffingskortingen dan niet volledig verrekenen met de belasting die u moet betalen. Het bedrag dat u overhoudt, kan onder bepaalde voorwaarden wel

Wat is pensioen afkopen?

Pensioen afkopen betekent dat je je pensioen in één keer eerder uitbetaald krijgt. Als je later dan met pensioen gaat, ontvang je dus geen maandelijkse pensioenuitkering meer van dit pensioen. Ook heeft je partner geen recht meer op het partnerpensioen als je overlijdt.

Is samenwonen geen invloed op het pensioen?

Enerzijds heeft samenwonen geen invloed op de hoogte van het pensioen. Voor samenwonenden bestaat er namelijk geen regeling van een gezinspensioen: zij krijgen altijd een alleenstaandenpensioen. Anderzijds zal een pensioenuitkering ook niet worden verlaagd omdat u samenwoont.

Related Posts