Waar kan ik een klacht indienen over een bedrijf?

Waar kan ik een klacht indienen over een bedrijf?

Wanneer u niet tevreden bent over een product of dienst, kunt u een klacht indienen bij de ondernemer. Als de ondernemer niets van zich laat horen, of u komt er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij een van de commissies van De Geschillencommissie.

Kan je klacht indienen tegen een rechter?

U kunt een klacht indienen als u vindt dat een rechtbank of een rechtbankmedewerker u niet correct heeft behandeld. U stuurt dan een brief naar het bestuur van die rechtbank. Dit moet u binnen 1 jaar na het voorval doen.

Hoe kan ik een klacht indienen bij de politie?

Je kan op 3 verschillende manieren aangifte doen:

  1. In ons commissariaat. Voor een vlotte afhandeling, werken wij op afspraak. Je boekt je afspraak online.
  2. Via police-on-web. Police-on-web is 24/7 bereikbaar via www.police-on-web.be .

Hoe kan ik een klacht indienen?

Een klacht indienen of melding maken van ongewenst gedrag of integriteitsschending

  1. een e-mail sturen;
  2. bellen naar 1400;
  3. een brief sturen naar: Informatie Rijksoverheid, Postbus 20002, 2500 EA Den Haag.

Wat kost een klacht indienen?

Een procedure bij de Geschillencommissie kost geld. Hoeveel dat is, hangt af van je klacht. Je betaalt gemiddeld tussen de €25 en €152,50. Dat is dus veel goedkoper dan een procedure via een rechter.

Wat als een rechter een fout maakt?

Een fout in de uitspraak kan hersteld worden Rechters maken soms fouten in hun uitspraken. Voor sommige fouten moet u in hoger beroep of cassatie, maar duidelijke fouten zoals verschrijvingen of rekenfouten mag de rechter zelf herstellen. Ook als de rechter vergeet te beslissen, kan die dat alsnog zelf herstellen.

Wat als iemand klacht tegen je indient?

Als je klacht indient, zal de politie je verhoren. Je klacht wordt genoteerd in een proces-verbaal (PV). Een PV is een document waarin de politie alle nuttige informatie over de gebeurtenis beschrijft.

Hoe dien je een klacht in bij de gemeente?

U kunt uw klacht op vier manieren indienen:

  1. online: vul het formulier voor klachten in.
  2. telefonisch: bel 14 020 (maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur).
  3. aan de balie van een Stadsloket.
  4. schriftelijk: stuur een brief naar het gemeenteonderdeel waarover u een klacht hebt.

Hoeveel tijd heb ik om een klacht in te dienen?

Een klacht indienen, doe je best zo snel mogelijk na de feiten. De verjaringstermijn begint immers te lopen vanaf de dag dat het misdrijf werd gepleegd. Als je als minderjarige slachtoffer werd van een misdrijf, dan kan je in principe tot 5 jaar nadat je 18 werd, klacht indienen voor dit misdrijf.

Related Posts