Waarom AEO certificaat?

Waarom AEO certificaat?

Een AEO certificaat biedt bedrijven voordelen in het internationale handelsverkeer, zo worden ze bijvoorbeeld minder streng gecontroleerd bij grensoverschrijdende handel waardoor het oponthoud bij grenzen afneemt.

Wat betekend AEO?

Neemt uw bedrijf deel aan het internationale handelsverkeer? Dan kunt u bij de Douane de status van Authorised Economic Operator (AEO) aanvragen.

Wat houdt AEO TAPA gecertificeerd zijn in het kort in?

AEO (Authorised Economic Operator) Hier is een veiligheidsprogramma C-TPAT voor ontwikkeld door de Amerikaanse Customs and Border Protection agency. C-TPAT staat voor Customs-Trade Partnership Against Terrorism. Het doel hiervan was een veilige keten in de totale supply-chain van goederen te creëren.

Welke soorten AEO certificaten zijn er?

Er zijn drie soorten AEO Certificaten:

  • het certificaat Douanevereenvoudigingen.
  • het certificaat Veiligheid.
  • een gecombineerd certificaat Douanevereenvoudigingen en Veiligheid.

Waar kun je een AEO certificaat aanvragen?

Uw AEO-vergunning in het kort Neemt uw bedrijf deel aan het internationale handelsverkeer? Dan kunt u bij de Douane de status van Authorised Economic Operator (AEO) aanvragen.

Welke AEO certificaten zijn er?

Welke bedrijven hebben een AEO vergunning?

Bedrijven die handel drijven met derde landen (niet-EU-landen), kunnen bij de Douane een vergunning Authorised Economic Operator (oftewel AEO) aanvragen.

Welke voordelen levert een AEO vergunning op bij aangifte procedures?

Voordelen vergunning AEO-C

  • minder fysieke controles en documentcontroles.
  • voorrang bij controle als uw bedrijf hiervoor is geselecteerd.
  • op verzoek kan een controle op een bepaalde locatie plaatsvinden.
  • gemakkelijker toegang tot douanevereenvoudigingen.
  • kennisgeving van douanecontroles bij voorafaangiften.

Related Posts