Wat betekent het als iemand een achilleshiel?

Wat betekent het als iemand een achilleshiel?

Als je iemands achilleshiel hebt gevonden, ben je erin geslaagd de zwakke plek van een verder sterke tegenstander op te sporen. Deze zegswijze vindt zijn herkomst in de Griekse mythologie.

Waar komt de uitdrukking een achilleshiel hebben?

Volgens de Grieksche dichters was Achilles de beroemdste held voor Troje. Hij was door zijn moeder in den Styx gedompeld om hem onkwetsbaar te maken, doch de hiel, waaraan zij hem vast had gehouden, was niet met het water in aanraking geweest en bleef dus de eenige kwetsbare plek van den held.

Wat is een Achilles?

Herkomst en betekenis Achilles De naam Achilles komt uit het Grieks. De betekenis is onzeker. Mogelijk is het afgeleid van het Griekse woord ‘achos’, dat ‘pijn’ betekent. Ook kan het een verwijzing zijn naar de rivier Achelous.

Hoe gaat Achilles dood?

Toen Achilles het nieuws vernam was hij furieus. Hij wilde zich wreken en doodde Hector en bond het lichaam van Hector achter zijn wagen en sleepte het rond de stadsmuren. Maar Achilles had 1 zwakke plek en dat was zijn hiel. Op aanwijzing van God Apollo, schoot Paris een pijl af op zijn zwakke plek en doodde Achilles.

Wat is een Sisyfusarbeid?

Zware, nutteloze arbeid zonder einde, waarvan het resultaat steeds weer ongedaan gemaakt wordt. Sisyphus, stichter en eerste koning van Corinthe, wordt in de Griekse mythologie als een der sluwste mensen voorgesteld. Vooral zijn hebzucht was berucht.

Wat doe je als je in Morpheus armen ligt?

rustig slapen. Morpheus, de zoon van Hypnos (Lat. Somnus), de god van de slaap, bezat volgens Ovidius, Metam.

Welke Trojaanse held heeft Achilles gedood?

Daardoor was dat zijn enige zwakke plek in zijn lichaam; zijn achilleshiel! In de Trojaanse oorlog wist Achilles uiteindelijk in een duel Hector te verslaan. Hector was de grote held van de Trojanen.

Wat wilde Ajax graag hebben van Achilles?

Ajax was een held die meevocht in de oorlog om Troje. Na de dood van zijn vriend Achilles wilde Ajax het mooie harnas van de overleden Achilles hebben. Maar de sluwe Odysseus vond dat hij ook recht had op het harnas. Uiteindelijk kreeg Odysseus zijn zin en Ajax was zo boos dat hij zich voornam om wraak te nemen.

Was Achilles een Griek of Trojaan?

Achilles was volgens de Griekse mythe de zoon van koning Peleus en de zeenimf Thetis en de belangrijkste held uit de Trojaanse Oorlog. Om Achilles onkwetsbaar te maken had zijn moeder hem, toen hij nog klein was, in de rivier de Styx ondergedompeld.

Waarom is Achilles onsterfelijk?

Ze dompelde hem daarom onder in de rivier de Styx die hem onsterfelijk maakte. Terwijl ze dat deed hield ze Achilles vast aan zijn hiel, zodat alleen dat stukje van zijn lichaam voortaan nog kwetsbaar was.

Related Posts