Wat gaat de ECB doen?

Wat gaat de ECB doen?

De ECB kijkt voor haar inflatiedoelstelling van 2 procent naar de ‘middellange termijn’. Aan de horizon van die drie jaar zou de inflatie alweer op een aanvaardbaar niveau liggen. De ECB verwacht pas in 2023 voor het eerst de rente op te trekken.

Wat is reporente?

reporente – De rente die een centrale bank rekent aan banken bij het sluiten van een repurchase agreement. De reporente is een bodemtarief voor de rente op de geldmarkt.

Van wie leent de bank geld?

De belangrijkste taak van een bank is vraag en aanbod van geld bij elkaar brengen. Een bank trekt geld aan bij spaarders, beleggers en door te lenen bij andere banken. Dit geld gebruikt de bank vervolgens om leningen en hypotheken te verstrekken aan consumenten en bedrijven.

Wat is monetaire verruiming?

De verhoging van de binnenlandse geldhoeveelheid door een centrale bank. Het is een verlaging van de korte rente.

Wat zijn de 3 taken van de ECB?

Taken

  • het bepalen en uitvoeren van het monetair beleid.
  • het verrichten van valutamarkttransacties.
  • het aanhouden en beheren van de externe reserves van het eurogebied.
  • het bevorderen van de goede werking van het betalingsverkeer.

Wat doet de ECB met de rente?

De Europese Centrale Bank (ECB) kan met behulp van rentebeleid proberen de inflatie te beïnvloeden. Door de rente te verhogen of te verlagen kan de ECB consumptie aanmoedigen of juist afremmen, waardoor de inflatie zal stijgen of dalen.

Wat is de basisherfinancieringsrente?

Basisherfinancieringsrente: de rentevoet waartegen de banken geld kunnen lenen bij de ECB tegen onderpand van waardepapier (bijvoorbeeld staatsobligaties). De basisherfinancieringsrente bepaalt uiteindelijk de rentevoeten waartegen gezinnen en bedrijven kunnen lenen.

Hoe schept een bank geld?

Als de bank een krediet verleent, krijgt de bank een vordering op de kredietnemer. Deze persoon of instelling moet het krediet in de toekomst weer aflossen. De bank ‘bezit’ dus eigenlijk een lening. In ruil hiervoor krijgt de kredietnemer de beschikking over geld om bijvoorbeeld een huis mee te kopen.

Wat is het monetaire systeem?

Monetair beleid of monetaire politiek is het geheel van maatregelen die een centrale bank kan nemen om de waarde van de eigen valuta stabiel te houden. Er zijn twee soorten waarde ten aanzien van een valuta: de binnenwaarde ofwel de koopkracht en de externe waarde ofwel de wisselkoers.

Waarom koopt de ECB staatsobligaties op?

De ECB vermindert de hoeveelheid leningen bij de banken door het opkopen van staatsobligaties; de banken kunnen daardoor weer makkelijker geld uitlenen aan burgers en bedrijven. Die kunnen met dat geleende geld producten kopen of investeren, en dat is volgens de ECB goed voor de economie.

Related Posts