Wat houdt volgens het VWEU een vrij verkeer van werknemers en zelfstandigen in?

Wat houdt volgens het VWEU een vrij verkeer van werknemers en zelfstandigen in?

Een van de vier vrijheden van EU-burgers is het vrije verkeer van werknemers. Dit omvat het reis- en verblijfsrecht van werknemers, het inreis- en verblijfsrecht van familieleden en het recht om in een andere EU-lidstaat te werken en op gelijke voet met de onderdanen van die lidstaat te worden behandeld.

Wat is het vrij verkeer van personen?

Vrij verkeer van personen. Het vrij verkeer van personen valt in het Verdrag in twee groepen bepalingen uiteen: de bepalingen betreffende de vrijheid van werknemers en die voor zelfstandigen of bedrijven, de vrijheid van vestiging. Decentrale overheden hebben hiermee te maken vanuit hun rol als werkgever.

Wat is het vrij verkeer van diensten?

Vrij verkeer van diensten. Iedere EU-burger mag werken waar hij of zij wil. Dat is de kern van het vrij verkeer van diensten dat in de hele Europese Unie van kracht is. Het vrij verkeer van diensten vindt zijn oorsprong in het eerste EU-verdrag uit 1957, het Verdrag van Rome. Sindsdien is het met opeenvolgende verdragen verder uitgebreid.

Wat is vrij verkeer van kapitaal?

Vrij verkeer van kapitaal. Het vrij verkeer van kapitaal biedt de Europese burgers tal van vrijheden op financieel gebied. Al in 1988, dus vóór de instelling van de interne markt, werden hierover afspraken gemaakt.

Kan een werkgever eisen dat je op een andere dag gaat werken?

Uw werkgever mag uw werktijden veranderen als dit in uw contract, cao of bedrijfsregeling staat. Deze afspraak heet een wijzigingsbeding. Het betekent dat uw werkgever zonder uw toestemming uw werktijden mag veranderen. Hij moet daar wel een belangrijke reden voor hebben, bijvoorbeeld een verplichte reorganisatie.

Is standplaats arbeidsvoorwaarde?

Als in de arbeidsovereenkomst geen werklocatie staat aangegeven, is het nog maar de vraag of er sprake is van een arbeidsvoorwaarde. Dat hangt van de omstandigheden af. In de hiervoor genoemde uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch ging het om een overgang van onderneming.

Wat valt er onder arbeidsrecht?

Het arbeidsrecht regelt alle zaken met betrekking tot de rechten en plichten over de verhouding tussen een werkgever en een werknemer. Een werknemer is een persoon die arbeid verricht ten behoeve van een ander tegenover een bepaalde loon. Een ander, dus de werkgever, kan een persoon, bedrijf of een organisatie zijn.

Waar staat VWEU voor?

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Wat betekent vrij verkeer van arbeid?

Het vrij verkeer van werknemers betekent dat iedere onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie zich in een andere lidstaat mag vestigen om er te werken. Het houdt ook een gelijke behandeling in, onder meer qua toegang tot werk, arbeidsvoorwaarden en op fiscaal en sociaal vlak.

Kan een werkgever je zomaar een andere functie geven?

Wil uw werkgever u een andere functie geven omdat de organisatie verandert? Dan kan dat alleen als u het daarmee eens bent. In uw contract, collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of bedrijfsreglement kan staan dat uw werkgever uw arbeidsvoorwaarden zonder uw toestemming mag wijzigen.

Kan je werkgever je verplichten om te werken op je vrije dag?

Als werknemer heb je niet alleen plichten, maar ook veel rechten. Zo ben je niet verplicht om te werken op je gebruikelijke vrije dagen. Als je dus niet op je vrije dag deze reis wilt ondernemen, mag je dat gewoon zeggen tegen je baas. Wil je wel je baas vergezellen bij dit bezoek, dan moet je ook betaald krijgen.

Wat betekent standplaats in contract?

Als in de arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding staat opgenomen, dan kan een werkgever eerder overgaan tot het wijzigen van de standplaats. Daar hoeft de werknemer dan niet vooraf mee in te stemmen. Wel is van belang, welke reden de werkgever heeft voor een verandering van de standplaats.

Wat is een acceptabele reistijd?

De gemiddelde acceptabele reistijd is minder dan 90 minuten Iedereen heeft eigenlijk een gewenste reistijd, ook wel de gemiddelde acceptabele reistijd genoemd. Als je boven een bepaalde (persoonlijke) grens komt wordt het echt een stuk lastiger voor de meeste mensen.

Wat is arbeidsrecht juridisch?

Het arbeidsrecht betreft de regels met betrekking tot het verrichten van arbeid ten behoeve van een ander. Wij richten ons vooral op het individuele arbeidsrecht. Hierbij gaat het om regels betreffende de specifieke relatie tussen werkgever en werknemer.

Wat kan je met arbeidsrecht?

Arbeidsrecht Advocaten worden zowel door de werkgever ingezet, bijvoorbeeld om een Collectieve ArbeidsOvereenkomst uit te onderhandelen of concept contracten te maken, als door de werknemer, die bijvoorbeeld op staande voet is ontslagen. De basis van het arbeidsrecht ligt in het Burgerlijk Wetboek deel 7.

Related Posts