Wat is de belastingvrije kilometervergoeding?

Wat is de belastingvrije kilometervergoeding?

Uw werkgever mag een belastingvrije kilometervergoeding hanteren van €0,19 per kilometer. Is uw vergoeding hoger, dan betaalt u over dat deel de normale inkomstenbelasting. Voor de belastingvrije vergoeding per kilometer maakt het niet uit met welk vervoer u reist of hoe u reist.

Wanneer krijg je een kilometervergoeding?

Als je de toelating hebt gekregen om je via eigen vervoer te verplaatsen, dan krijg je een kilometervergoeding. Dit bedrag wordt jaarlijks herzien via een omzendbrief die in het Belgisch Staatsblad verschijnt. De kilometervergoeding is niet belastbaar en er worden geen sociale zekerheidsbijdragen van afgehouden.

Wat is de belastingvrije vergoeding van het openbaar vervoer?

De belastingvrije vergoeding is maximaal 19 cent per kilometer. Bij het reizen met het openbaar vervoer is er een uitzondering; de werkelijk gemaakte reiskosten mag uw werkgever volledig belastingvrij vergoeden. Onderwerpen in dit artikel:

Wat is het btw-tarief voor kilometervergoeding?

Het btw-tarief dat u moet toepassen is hetzelfde als op de prijs voor de eigenlijke prestatie. Normaal is dat dus 21%, maar als voor de zgn. hoofdhandeling een verlaagd btw-tarief van toepassing is, geldt dat dus ook voor de kilometervergoeding.

Wat is een kilometervergoeding voor uw werkgever?

Wanneer u met uw eigen vervoer naar uw werk reist, dan kan uw werkgever u hiervoor een kilometervergoeding geven. Uw werkgever mag een belastingvrije kilometervergoeding hanteren van €0,19 per kilometer. Is uw vergoeding hoger, dan betaalt u over dat deel de normale inkomstenbelasting.

Hoe kan ik kilometer vergoeding aftrekken?

Kilometer vergoeding afspraken. Als ondernemer kan je 19 cent per zakelijk gereden kilometer aftrekken van de belastingdienst. Houd daarom een goede administratie van je afspraken en adressen bij. Op die manier kan je via een routeplanner berekenen hoeveel kilometer je in een jaar hebt gereden.

Wanneer wordt btw in rekening gebracht op de kilometervergoeding?

Over de kilometervergoeding wordt het btw percentage in rekening gebracht dat jij op al jouw producten of diensten rekent. Hanteer je een percentage van 21%? Dan dien je ook 21% btw in rekening te brengen op de reiskostenvergoeding die jij doorbelast.

Waarom bent u niet gebonden aan kilometervergoeding?

Omdat u ZZP-er bent, bent u niet gebonden aan de “normale kilometervergoeding” van € 0,19 kilometervergoeding. Omdat u als ZZP-er een kilometervergoeding in rekening brengt aan de opdrachtgever is het omzet en over omzet betaalt u als ondernemer BTW. Dit betekent dat u ook BTW berekent over de kilometervergoeding.

Wat is de hoogte van de kilometervergoeding?

De hoogte van de kilometervergoeding Wanneer u met uw eigen vervoer naar uw werk reist, dan kan uw werkgever u hiervoor een kilometervergoeding geven. Uw werkgever mag een belastingvrije kilometervergoeding hanteren van €0,19 per kilometer. Is uw vergoeding hoger, dan betaalt u over dat deel de normale inkomstenbelasting.

Related Posts