Wat is de experimentele groep?

Wat is de experimentele groep?

Groep proefpersonen in een experiment die wordt blootgesteld aan de experimentele conditie van de experimentele variabele waarvan men het effect wil meten.

Wat zijn experimentele condities?

Door de hersenactiviteit tijdens het zien van bewegende stipjes (‘experimentele conditie’) te vergelijken met de hersenactiviteit tijdens het zien van stilstaande stipjes (‘controle-conditie’), komt het gebied in de hersenen naar voren dat betrokken is bij het verwerken van bewegings-informatie.

Wat is een manipulatie in een onderzoek?

Bij experimenteel onderzoek of een proef manipuleren we een variabele om te zien of dit effect heeft op een andere variabele. Dit is de tegenhanger van correlationeel of cross-sectioneel onderzoek, waarbij we observeren wat er ‘van nature’ gebeurd in de wereld zonder direct te interveniëren.

Wat zijn onafhankelijke waarnemingen?

Een onafhankelijke variabele, experimentele variabele of predictor is een variabele waarvan men aanneemt dat deze invloed heeft op het onderzoeksobject, en die door de onderzoeker wordt gemanipuleerd (gecontroleerd) en niet door het onderzoeksobject (onderzoeksobject, proefpersoon, proefdier).

Waarom gebruik je een controlegroep?

Door een controlegroep te gebruiken kun je met meer zekerheid stellen dat een verandering in de afhankelijke variabele wordt veroorzaakt door een verandering in de onafhankelijke variabele. Je controleert dus voor andere factoren.

Hoe groot controlegroep?

Beste Marijke, Het lijkt me het beste de controlegroep ongeveer even groot te nemen als de onderzoeksgroep. En die controlegroep op dezelfde manier te kiezen als de onderzoeksgroep. Het doet er niet toe hoe groot de hele populatie is waaruit je beide groepen kiest.

Wat betekent experimenteel?

[Fr. expérimental] 1 proefondervindelijk; 2 de aard van een experiment hebbend, bij wijze van proef.

Wat is een experimentele eenheid?

De object, bijvoorbeeld proefperson of proefdier, waaraan de waarnemingen of metingen bij het onderzoek worden verricht.

Wat is een Correlationeel onderzoek?

Correlationeel onderzoek wordt gebruikt om de relatie tussen twee (of meer) variabelen te onderzoeken zonder dat de onderzoeker de variabelen manipuleert of controleert. Het is een niet-experimentele variant van kwantitatief onderzoek, waardoor je geen causaliteit kunt vaststellen.

Wat betekent cross sectional?

Cross-sectioneel onderzoek, ook wel correlationeel onderzoek genoemd, is onderzoek waarin onderzoekers, op één bepaald tijdstip één situatie of aspect observeren. Er is geen sprake van een interventie, noch van randomisatie.

Related Posts