Wat is de NAVO?

Wat is de NAVO?

De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie is een van de grootste internationale instellingen ter wereld. De NAVO is een politiek-militair bondge- nootschap dat 30 landen uit Europa en Noord- Amerika omvat. Deze landen komen bij elkaar om te overleggen en samen te werken op het terrein van veiligheid en defensie.

Wat is artikel 5 NAVO?

Wat is Artikel 5? Kortgezegd houdt Artikel 5 in dat NAVO-landen een aanval op één lidstaat beschouwen als een aanval op alle lidstaten. Dat betekent dat lidstaten de aangevallen lidstaat op dat moment bijstaan. Hoe ze dat doen en in welke mate, is niet vastgelegd.

Hoe is de NAVO ontstaan?

4 april 1949, Washington D.C., Verenigde StatenNoord-Atlantische Verdragsorganisatie / Opgericht

Waarom is Ierland geen lid van de NAVO?

Ierland is lid van tal van grote internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties en de OESO. Het is om de neutraliteit te behouden echter geen lid van de NAVO. Op Europees niveau is Ierland aangesloten bij de Europese Unie en de eurozone, maar het hoort niet bij de Schengenlanden.

Welke landen in de VN?

Huidige leden

Lidstaat Toetreding
Verenigd Koninkrijk 24 oktober 1945
Verenigde Arabische Emiraten 9 december 1971
Verenigde Staten 24 oktober 1945
Vietnam 20 september 1977

Wie staat er aan het hoofd van de NAVO?

Sinds 1 oktober 2014 is de voormalige premier van Noorwegen, Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO. Omdat de militaire opperbevelhebber van de NAVO (de “Supreme Allied Commander Europe”) traditioneel een Amerikaan is, is de secretaris-generaal van de NAVO tot nu toe iedere keer een Europeaan geweest.

Hoeveel manschappen heeft Rusland?

Strijdkrachten van de Russische Federatie

Beschikbare strijdkrachten
Actieve troepen: 1.130.000 (4e van de wereld)
Militaire uitgaven
Absoluut: 28,4 mrd. dollar (sch. 2006)
Percentage van BNP: 3,8% (2006)

Related Posts