Wat is de uitstoot van een vliegtuig?

Wat is de uitstoot van een vliegtuig?

Vliegtuigen verbranden kerosine en stoten daardoor CO2 uit, waarmee ze bijdragen aan het broeikaseffect. Daarnaast komen er nog andere stoffen vrij, zoals stikstofoxiden, roet en andere broeikasgassen. Doordat ze hoog in de lucht worden uitgestoten, hebben ze een extra broeikaseffect.

Wat is de CO2 uitstoot van een vliegtuig?

Om bijvoorbeeld van Amsterdam naar Bali te komen, vlieg je 24.314 km over zee en land, dat kost 400.000 liter kerosine. Omgerekend stoot je per persoon tijdens een retourvlucht 4,8 ton CO2 uit. Volgens de Climate Neutral Group moet je 240 bomen planten om dit te compenseren.

Waar kan ik CO2 uitstoot van mijn wagen vinden?

De gemiddelde CO2-uitstoot vind je in vak 49.1 van het gelijkvormigheidsattest. In vak 49.1 (NEDC gecombineerd, en voor plug-inhybrides ‘gewogen gecombineerd’) van het gelijkvormigheidsattest (COC) van je auto vind je de CO2-uitstoot, bepaald volgens de NEDC-meetcyclus.

Wat is objectieve veiligheid?

Objectieve veiligheid gaat om de feitelijke aan- of afwezigheid van een bedreiging (CBS, 2015). Subjectieve veiligheid gaat over de mate “waarin iemand zich in zijn woon- en leefsituatie ] door misdrijven, overtredingen en ernstige overlast bedreigd voelt” (Elffers & de Jong, 2004).

Wat is subjectieve veiligheid?

Subjectieve veiligheid gaat over de mate “waarin iemand zich in zijn woon- en leefsituatie ] door misdrijven, overtredingen en ernstige overlast bedreigd voelt” (Elffers & de Jong, 2004). Vaak wordt verondersteld dat dit gevoel van [&veiligheid wordt veroorzaakt door objectieve veiligheid.

Is objectieve veiligheid gemeten?

Er zijn twee manieren waarop veiligheid gemeten kan worden. Door te meten: Hoe vaak een gebeurtenis voorkomt, ook wel objectieve veiligheid genoemd. Hoe bedreigd mensen zich voelen, ook wel subjectieve veiligheid genoemd. Objectieve veiligheid gaat om de feitelijke aan- of afwezigheid van een bedreiging (CBS, 2015).

Related Posts