Wat is een waarderende tekst?

Wat is een waarderende tekst?

Waarderende uitspraken Een niet-feitelijke uitspraak, dat wil zeggen een uitspraak over wat goed of slecht, mooi of lelijk, waardevol of waardeloos, wenselijk of onwenselijk, gepast of ongepast is.

Is een zorgverzekeraar commercieel?

Anders dan in andere verzekeringsmarkten hebben de meeste zorgverzekeraars geen commerciële doelstelling. Wel hebben zij een competitieve doelstelling. Zij worden deels gedreven door financiële prikkels en daarnaast door intrinsieke prikkels om het beter en anders te doen dan andere zorgverzekeraars.

Wat zijn argumentatieve vaardigheden?

Je gebruikt argumenten om anderen te overtuigen van je mening. Dat overtuigen kan mondeling – in een gesprek, discussie of debat – of op papier. In allerlei situaties – thuis, op school of op het werk – moet je kunnen vertellen wat je van iets vindt en waarom. Het is dus belangrijk goed te kunnen argumenteren.

Wat is Nevenschikkende argumentatie?

Bij nevenschikkende argumentatie wordt er een onderscheid gemaakt tussen onafhankelijke en afhankelijke argumenten. Bij onafhankelijk nevenschikkende argumentatie gebruik je twee of meer argumenten die gelijkwaardig aan elkaar zijn en die je van plaats zou kunnen wisselen in het schema.

Hoe vul je een Argumentatieschema in?

Argumentatieschema opstellen Ga altijd eerst op zoek naar het standpunt. Dit is de basis van je schema. Kijk goed naar de signaalwoorden die horen bij het standpunt. Ga vervolgens op zoek naar de argumenten.

Wat is het verschil tussen een feitelijke en een waarderende uitspraak?

Een niet-feitelijk argument; een uitspraak met een waarde-oordeel. Een waarderend argument geeft aan wat je van iets vindt; bijvoorbeeld dat iets goed of slecht is, mooi of lelijk, gewenst of ongewenst. Over een waarderend argument kun je van mening verschillen.

Wat is een waarderende uitspraak?

Een waarderend argument is een uitspraak met een waarde-oordeel, de schrijver/spreker vindt iets (goed-slecht, mooi-lelijk, waardevol-waardeloos, wenselijk-onwenselijk). Deze argumenten moet je dan ook onderbouwen: je moet vertellen waarom jij dit een goed argument vindt.

Related Posts