Wat is het relativiteitsvereiste bestuursrecht?

Wat is het relativiteitsvereiste bestuursrecht?

De relativiteitseis houdt – kort samengevat – in dat een belanghebbende in een procedure bij de bestuursrechter geen beroep kan doen op een norm die kennelijk niet bedoeld is om zijn belang te beschermen.

Wat is relativiteitsvereiste voorbeeld?

Relativiteit Een voorbeeld hiervan is de man die afval dumpt in het bos, waardoor het toerisme minder wordt en de locale horeca schade lijdt. Het verbod op het dumpen van afval is om het milieu te beschermen, niet om ervoor te zorgen dat de horeca omzet kan maken.

Wat houd relativiteit in?

Met relativiteit wordt bedoeld dat natuurkundige wetten nooit afhankelijk kunnen zijn van de snelheid waarmee de waarnemer zich voortbeweegt; het enige dat je kunt meten, is de relatieve snelheid tussen het ene object en het andere.

Kan u in beroep gaan als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar?

U kunt in beroep gaan als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. Voordat u in beroep kunt gaan, moet u dus eerst bezwaar maken. Soms kunt u rechtstreeks in beroep gaan, zonder eerst bezwaar te maken. Hoger beroep is mogelijk als u het ook niet eens bent met de beslissing op uw beroep.

Kan het hoger beroep niet worden verzwaard?

In principe mag het hoger beroep geen nadeel berokkenen aan degene die het instelt. Dus als u als veroordeelde alleen hoger beroep instelt, mag de eerste straf niet worden verzwaard. In de praktijk echter tekent meestal ook het openbaar ministerie beroep aan, en in dat geval kan de straf dus eventueel wel worden verzwaard.

Hoe kunt u een hoger beroep aantekenen?

Tegen een beslissing in eerste aanleg die op tegenspraak werd uitgesproken, kunt u in principe hoger beroep aantekenen. Hoger beroep is een rechtsmiddel dat u toelaat om de zaak voor te leggen aan een hogere rechtbank. Zo wordt het hoger beroep tegen een vonnis van de politierechtbank, behandeld door de correctionele rechtbank.

Related Posts