Wat is het verschil tussen continuiteit en verandering?

Wat is het verschil tussen continuïteit en verandering?

Het denken over verandering en continuïteit is een diffuus proces. Schijnbaar grote veranderingen op korte termijn kunnen bijvoorbeeld onderdeel uitmaken van een continue ontwikkeling op lange termijn. Verandering kan ook minder causaal en lineair zijn dan leerlingen vaak veronderstellen.

Wat is verschil tussen directe en indirecte bron?

Bijvoorbeeld: een dagboek van een Middeleeuwse monnik waarin hij zijn dagelijkse leven beschrijft. Dit noemen we een directe bron. Een indirecte bron is gemaakt na de gebeurtenis of na de persoon waarover hij informatie geeft. Bijvoorbeeld een boek over het leven van Middeleeuwse monniken dat geschreven in is 1900.

Wat is continuïteit in de geschiedenis?

Continuïteit en discontinuïteit zijn belangrijke begrippen doorheen de geschiedenis. Bij continuïteit heeft men een constante beweging of vordering. Bij discontinuïteit is er een breuk ipv een constante.

Wat is continuïteit van een bedrijf?

Het continuïteitsprincipe houdt in dat er bij de waardering van activa en passiva uitgegaan wordt dat de onderneming blijft voortbestaan. Als de continuïteit in gevaar is, wordt dit in de toelichting in de jaarrekening aangegeven.

Wat betekent continuïteit waarborgen?

De continuïteit van een arbeidsorganisatie, een arbeidsproces enzovoort laten bestaan; de voortgang van het proces waarborgen. Wordt continuïteit in het algemeen en met name voor wat betreft de werkgelegenheid een groot goed geacht, toch behoeft discontinuïteit niet in alle gevallen negatief te worden beoordeeld.

Wat betekend discontinuïteit?

[Fr. discontinuité] gebrek aan continuïteit, aan samenhang.

Wat is het verschil tussen continuïteit en discontinuïteit?

Hoe kun je de continuïteit van de onderneming toch waarborgen?

Je moet als bestuursorgaan van de vennootschap samenkomen en nagaan welke maatregelen je kan nemen om de continuïteit van je onderneming toch te waarborgen, ondanks de precaire situatie. Je zal dus maatregelen moeten nemen die de continuïteit van je onderneming alsnog verzekeren.

Wat is waarborgen?

Waarborgen is het garanderen en veiligstellen van bepaalde voorwaarden. Wanneer iets door iemand wordt gewaarborgd, kunnen eventuele betrokken partijen er vanuit gaan dat zij verzekerd zijn van hetgeen dat gewaarborgd wordt.

Wat is een compliment wikikids?

Een compliment is een waarderende opmerking.

Related Posts