Wat is storend gedrag in de klas?

Wat is storend gedrag in de klas?

Gedrag kan storend zijn voor de omgeving, bijvoorbeeld ongehoorzaam, agressief of impulsief gedrag. Het kan ook zijn dat vooral de leerling zelf last heeft van zijn gedrag. Angstige en depressieve gedragingen vormen ook een probleem, alleen vallen die minder op.”

Hoe om te gaan met moeilijke leerlingen?

Tips om lastig gedrag aan te pakken

 1. Maak onderscheid.
 2. Kom uit je klas.
 3. Kijk naar de oorzaak.
 4. Laat het probleem bij wie het hoort.
 5. Wijzig ook eens de opzet van je les.
 6. Kijk naar je eigen aandeel.
 7. Laat jezelf zien.
 8. Kracht of macht?

Hoe kan ik zelfsturing bij een kind stimuleren?

Spelen. Spelen levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van zelfsturing. Door te (rollen)spelen leren kinderen zich in te leven in anderen. Ze leren hun gedrag te sturen, want een kapitein van een schip heeft een andere rol dan een passagier.

Hoe ga je om met agressie op school?

Wat kun je doen in je klas: preventie

 1. Zorg allereerst voor een goed schoolklimaat.
 2. Een goed klassenklimaat is een tweede basisvoorwaarde.
 3. Besteed in je groep veel aandacht aan de omgangsregels.
 4. Zorg voor een positieve sfeer.
 5. Zorg voor goede lessen.
 6. Maak veel gebruik van samenwerkend leren.

Hoe ontwikkel je zelfsturing?

Een goede aanpak om de zelfsturing van jonge kinderen te stimuleren bestaat uit spelactiviteiten die stap voor stap toeleiden naar de gewenste zelfsturingsvaardigheden. In deze stapsgewijze aanpak wordt het kind ondersteund bij het leren gebruiken van wat de Russische pedagoog Lev Vygotsky ‘psychologische tools’ noemt.

Waarom zelfsturing belangrijk?

De opbrengst van zelfsturend leren Ten tweede is zelfsturing belangrijk voor het zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Daarmee heeft zelfsturing niet alleen positieve opbrengsten binnen de context van de school, maar draagt het ook bij aan de ontwikkeling van de leerling.

Wat kun je doen tegen geweld op school?

Bepaal van welke incidenten de school aangifte doet en leg dat vast. Bij lang niet alle incidenten is meteen duidelijk of aangifte noodzakelijk of wenselijk is. Bij twijfel kun je altijd overleggen met de politie. Doe in ieder geval altijd aangifte na ernstig geweld of een ernstige bedreiging.

Waar komt storend gedrag vandaan?

Jonge kinderen kunnen nog niet goed praten over hun gevoelens. Daarom uiten ze hun frustratie soms in dwingend, boos, brutaal, opstandig of agressief gedrag. Als kinderen ouder worden, leren ze steeds beter op andere manieren met hun emoties om te gaan. Voor sommige kinderen is dat makkelijker dan voor anderen.

Hoe krijg je de klas stil?

Praat niet te luid of te snel. Geef geen instructies tot iedereen stil is. Betreed het domein van de leerlingen: loop door de klas, spreek babbelaars van dichtbij rustig aan. Breng rustmomenten in je les: lezen, individuele oefeningen, videofragment …

Wat doen als een leerling weinig vragen stelt?

Geef feedback op vragen: Naast het beantwoorden van de vraag is het altijd goed om ook feedback op de vraag zelf te geven. Leer leerlingen dat er verschillende soorten vragen zijn, waarbij eigenlijk elke vraag altijd gesteld moet kunnen worden. Geef ruimte voor vragen: Heel suf: maar soms kan het zo makkelijk zijn.

Wat te doen bij onrust in de klas?

Chaos in de klas, zo ga je die tegen

 1. Laat zien dat je de baas bent.
 2. Let op je lichaamstaal.
 3. Zorg dat je als eerste in het lokaal bent.
 4. Blijf trouw aan je eigen stijl.
 5. Gebruik de ik-boodschap.
 6. Interpreteer ‘orde’ ruim.
 7. Creëer afstand tot de leerlingen.
 8. Zet onwillige leerlingen aan het werk.

Related Posts