Wat mag wel en niet achter het stuur?

Wat mag wel en niet achter het stuur?

Over het algemeen is het niet verboden om achter het stuur iets te eten of drinken. Hetzelfde geldt voor het lezen van de krant, het roken van een sigaret, het aan- of uitzetten van de radio of het bedienen van de airco. Deze dingen mogen, míts je op het verkeer blijft letten.

Wat mag niet tijdens autorijden?

Afleiding in het verkeer Vanaf 1 juli 2019 is het vasthouden van een elektronisch apparaat voor communicatie en/of informatieverwerking in de auto verboden. Bijvoorbeeld een telefoon, navigatiesysteem, tablet of muziekspeler. U kunt daarvoor een boete krijgen van € 240. Dit geldt alleen als u daadwerkelijk rijdt.

Wat is het doel van wet en regelgeving?

Het bevordert rechtszekerheid van burgers en voorkomt onnodige geschillen en procedures bij de rechter. Het maakt de overheid transparant. De overheid kan laten zien dat wat zij doet, in overeenstemming is met de democratisch vastgestelde wet- en regelgeving.

Wat mag wel in de auto?

Maximumsnelheid Nederland

Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom
Personenauto 50 80
Camper < 3500 kg 50 80
Camper > 3500 kg (als personenauto geregistreerd) 50 80
Camper > 3500 kg (als bedrijfsauto geregistreerd) 50 80

Wat kost te hard rijden in Duitsland?

tot 10 km/h: € 30. 11-15 km/h: € 50. 16-20 km/h: € 70. 21-25 km/h: € 115.

Wat betekent een regelgeving?

regelgeving – zelfstandig naamwoord uitspraak: re-gel-ge-ving 1. het geven van voorschriften ♢ de regelgeving op het gebied van burengerucht laat te wensen over 2. de gegeven voorschriften ♢ de…

Kan het gevaarlijk zijn om een broodje te eten tijdens het rijden?

De wet zegt niets specifiek over of u mag eten en drinken achter het stuur. Artikel 5 van Wegenverkeerswet zegt: “Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.”

Hoeveel glazen is 0.2 promille?

Ben je een beginnende bestuurder? Dan mag je niet meer dan 0,2 promille (0,02 procent) alcohol in je bloed hebben als je autorijdt. Mannen bereiken dit na het drinken van ongeveer een standaardglas drank, vrouwen al bij minder dan een glas.

Wat zijn de belangrijkste wetten in Nederland?

De Grondwet is het belangrijkste staatsdocument en hoogste nationale wet van Nederland. Zij bevat de regels voor onze staatsinstellingen en de grondrechten van de burgers. Daarnaast bevat de Grondwet regels over bestuur, wetgeving en rechtspraak.

Waarom wetten in de zorg?

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) moet de kwaliteit bevorderen van de zorg die beroepsbeoefenaren leveren. De wet is ook bedoeld om cliënten te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van individuele zorgverleners.

Related Posts