Wat valt er onder exploitatiekosten?

Wat valt er onder exploitatiekosten?

Exploitatiekosten zijn kosten die voortkomen uit het bezit of in gebruik hebben van onroerend goed. Hieronder vallen bijvoorbeeld afschrijvingen, erfpacht, huur en eventuele huurderving, belastingen, verzekeringskosten, energiekosten, onderhouds- en beheerkosten en eventuele bewaking- en beveiligingskosten.

Waar bestaan exploitatiekosten uit?

Exploitatiekosten zijn de kosten die je hebt als gebruiker van een gebouw. Denk daarbij aan energiekosten, onderhoudskosten, schoonmaakkosten, belastingen, verzekeringen en vaste kosten (ook wel afschrijving genoemd).

Hoeveel zijn exploitatiekosten?

Deze zogenaamde exploitatiekosten bedragen jaarlijks 15 – 20% van de investering voor aankoop of realisatie van uw pand. Gerekend over de gehele levensduur bedragen deze kosten het 7- tot 10-voudige van de initiële investering.

Wat zijn exploitatiekosten bedrijf?

Exploitatiekosten – alle onkosten, die het onmiddellijk gevolg zijn van het bedrijf, de uitvoering eener zaak, als de arbeidsloonen, de brandstoffen en het onderhoud van machines.

Wat staat er allemaal in een exploitatiebegroting?

In een exploitatiebegroting staan de verwachte omzet en kosten van uw bedrijf voor een langere periode. Meestal van 1 tot 3 jaar. De kosten trekt u af van de omzet. Zo wordt berekend of uw bedrijf winst kan maken.

Wat houd exploitatie in?

Het zelfstandig naamwoord exploitatie is afgeleid van het werkwoord exploiteren dat zoveel als ‘gebruiken’ betekent. Enkele synoniemen van het woord exploitatie zijn: ontginnen, met winst draaiend houden, uitbuiten, opleveren, leiden, ter beschikking stellen, runnen.

Wat moet er in een exploitatiebegroting?

Wat is een exploitatieoverzicht?

Overzicht van de kosten en opbrengsten van een bepaalde bedrijfsactiviteit.

Hoe hoog zijn onderhoudskosten?

De kosten van onderhoud zijn jaarlijks ongeveer gelijk aan 1% van de waarde van de woning. Dit betekent dat als een huis €300.000 als waarde heeft, de jaarlijkse kosten voor onderhoud €3.000 zullen bedragen. Dat is een fors bedrag. Het opstellen van een onderhoudsplan geeft een goed inzicht in toekomstig onderhoud.

Wat is het verschil tussen een resultatenrekening en een exploitatiebegroting?

Verschil tussen exploitatiebegroting en resultatenrekening Houd er rekening mee dat een exploitatiebegroting niet hetzelfde is als een resultatenrekening. De resultaten bereken je achteraf, nadat je de omzet en kosten hebt gemaakt. De begroting maak je vooraf, om in te schatten hoe de situatie zal zijn.

Related Posts