Wat was de titel van Aboe Bakr toen hij de nieuwe leider werd van de islam?

Wat was de titel van Aboe Bakr toen hij de nieuwe leider werd van de islam?

Uiteindelijk verkoos een meerderheid Aboe Bakr tot de eerste opvolger van Mohammed. Zijn titel luidde kalief – van het Arabische khalifa, wat opvolger betekent en in het bijzonder de opvolger van Mohammed als leider van de gemeenschap van moslims. De volgelingen van Ali legden zich op dat moment bij de beslissing neer.

Hoeveel Kalifaten zijn er?

De vier rechtgeleide kaliefen van het soennisme Het tijdperk van de rechtgeleide kaliefen duurde van 632 tot 661. De eerste kalief in het soennisme was Aboe Bakr, de schoonvader van Mohammed. Wat betreft het politieke, religieuze en militaire leiderschap over de oemma werd hij in 632 de opvolger van Mohammed.

Wie staat aan het hoofd van de islam?

Een kalief (Arabisch: ÎáíÝÉ chalifa = opvolger) staat aan het hoofd van een kalifaat en in het bijzonder van het Islamitische Rijk. De kalief wordt beschouwd als de opvolger van de profeet Mohammed.

Wat is de naam van Aboe Bakr?

Aboe Bakr (Abdullah ibn Abu Qahafa) (Arabisch: عبد الله بن أبي قحافة) (Mekka, ca. 573 – aldaar 634) was een vriend, trouw bondgenoot en een schoonvader van de islamitische profeet Mohammed. De naam van zijn vader was Uthman Abu Quhafa en van zijn moeder Salma Umm-ul-Khair.

Wat betekent kalief islam?

(Arab., plaatsvervanger, opvolger), de opvolger van Mohammed als politieke en godsdienstige leider over de wereld van de Islam.

Welke zaken zijn Haram?

Wat mag je NIET eten?

  • Varkensvlees. Varkensvlees en vlees van vleesetende dieren.
  • Bloed. In welke vorm dan ook.
  • Gelei. Producten zoals gelei, waarin gelatine zit.
  • Dierlijke producten.
  • Bepaalde kaassoorten.

Wat geloven de sjiieten?

Kenmerken van het sjiisme Sjiieten geloven in een bloedverwantschap tussen Mohammed en diens opvolgers. Zij geloven dat Mohammed zelf Ali ibn Aboe Talib (ca. 598-661) – de neef van Mohammeds neef – als eigen opvolger heeft aangewezen.

Related Posts