Wat wordt er bedoeld met het verband tussen input en output als controle bij productie?

Wat wordt er bedoeld met het verband tussen input en output als controle bij productie?

Input-outputanalyse is een simpele macro-economische rekenmethode om verbanden tussen productie en een aantal economische verschijnselen te beschrijven. Die verschijnselen kunnen onder andere zijn werkgelegenheid, invoer, energieverbruik, allerlei vormen van milieuverontreiniging en dergelijke.

Wat is input economie?

In het algemeen: de ingaande goederen- en dienstenstroom van een bedrijf. Dit kersenpff zijn dus de produktiemiddelen als arbeid en grondstoffen.

Wat is input en output?

Input/output Signalen die worden ontvangen worden beschouwd als input, signalen die worden verstuurd worden gezien als output.

Wat is de output?

Het onmiddellijke resultaat van een activiteit, zowel een goed als een dienst. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen een finale output en een intermediaire output. De intermediaire output bestaat uit producten of diensten die aan andere onderdelen van een organisatie worden geleverd.

Wat is input vragen?

1) wat een bijdrage levert (aan iets) Voorbeelden: `input leveren voor een kennisbank over ouderenzorg`, `input van alle deskundigen vragen voor de ontwikkeling va…

Wat is output in computer?

[Eng. = lett.: produktie] de informatie die uit een computer komt, nadat deze het ingevoerde programma verwerkt heeft, ‘uitvoer’ tegenover ‘invoer’, zie input.

Wat is ongewenste output?

Proces vormt de derde belangrijke pijler, want processen kunnen een organisatie naar de juiste output leiden. “Wanneer het proces niet aanwezig of niet beschreven is, kan dit leiden tot ongewenste output, inefficiëntie en hogere kosten”, aldus de consultants.

Wat is het verschil tussen input en output?

Een output manager wil vooral weten wat moet worden bereikt en stuurt op resultaat. Terwijl een input manager bezig is met de manier waarop iets moet worden bereikt, hij stuurt op inspanning.

Wat betekent de output?

Wat is in en output?

Related Posts