Wat zijn de economische politieke en religieuze motieven voor ontdekkingsreizen en kolonisatie?

Wat zijn de economische politieke en religieuze motieven voor ontdekkingsreizen en kolonisatie?

Politieke redenen voor de ontdekkingsreizen waren gebiedsexpansie en het stichten van kolonies als uitvalsbasis van de wereldhandel die tot stand zou komen op den duur. De Azteken en Inca’s hadden succesvolle rijken gecreëerd die tamelijk ver waren in de sterrenkunde.

Hoe verliep in de zestiende eeuw de kolonisatie van Midden Amerika door de Spanjaarden?

Met een klein leger trekken de conquistadores steeds verder het binnenland in. Binnen korte tijd komt heel het Amerikaanse continent onder gezag van de verschillende Europese grootmachten te staan. Aan het einde van de zestiende eeuw heeft Spanje heel Midden-Amerika en een groot deel van Zuid-Amerika in bezit genomen.

Wat zijn de economische politieke culturele en religieuze oorzaken van de Nederlandse opstand?

Behalve de politieke en godsdienstige oorzaak was er ook een economische oorzaak. Honger en armoede maakte de mensen ontevreden. Voor het Buitenland leek Nederland heel rijk, soms werd het zelfs de schatkamer van Spanje genoemd, omdat de Nederlanden zoveel geld aan de schatkist gaven.

Hoe veranderde het wereldbeeld van de Europeanen door ontdekkingsreizen en kolonisatie?

Door de ontdekkingsreizen merkten Po, Sp, Ne, En dat de wereld er anders uitzag dan gedacht, hun wereldbeeld veranderde. Veel continenten en kustlijnen werden nu pas in kaart gebracht. De binnenlanden werd toen nog niet verkend. Men beperkte zich in Azië tot het opzetten van handelsposten of bevoorradingspunten.

Hoe veranderde Spanje de Amerikaanse samenleving?

Hoe veranderde Spanje de Amerikaanse samenleving? Ze lieten de Indianen in land- en mijnbouw werken de Indianen verdienden niks aan hun arbeid. Indianen werden slecht behandeld en kregen last van ziektes vanuit Europa.

Wat waren de economische politieke en religieuze oorzaken van de opstand?

Een godsdienstige oorzaak, want Filips II wilde dat iedereen Rooms-katholiek werd, en wie dat niet wilde en deed werd erg gestraft. Een economische oorzaak, want veel mensen in de Nederlanden waren erg arm en moesten veel belasting betalen, en de prijs van de producten werd steeds hoger en er waren lage lonen.

Wat zijn de oorzaken van de Nederlandse opstand?

De Opstand, ook wel bekend als de Tachtigjarige Oorlog, duurde van 1568 tot 1648. Het verzet begon naar aanleiding van de invoering van een belastingmaatregel en de harde vervolging van protestanten. Al snel werd het echter een algehele opstand tegen de Spaanse machthebber in de Nederlanden, Filips II.

Hoe ontstaat opstand?

Een opstand of rebellie is het in verzet komen tegen een autoriteit. Een opstand kan zich uiten in diverse vormen van gedrag, variërend van burgerlijke ongehoorzaamheid tot gewapend verzet. Een opstand is te onderscheiden van enerzijds banditisme en anderzijds een revolutie.

Hoe veranderde de ontdekkingsreizen het wereldbeeld?

Door ontdekkingsreizen veranderde het wereldbeeld. De ontdekkingsreizen hadden grote religieuze, economische en demografische gevolgen. -Het christendom verspreidde zich over de hele wereld. -Er ontstond een wereldeconomie > veel Europeanen schatrijk, komst van zilver en goud leidde tot inflatie.

Related Posts