Wat zijn samenwerkingsafspraken?

Wat zijn samenwerkingsafspraken?

De samenwerkingsafspraken tussen de gemeente Amsterdam, de corporaties (verenigd in de AFWC) en de huurderskoepels (verenigd in de FAH) vormen het kader waarbinnen we samenwerken aan de volkshuisvesting in Amsterdam. De afspraken gaan over: Beschikbaarheid. Betaalbaarheid.

Wat zijn belangrijke aspecten voor een goede samenwerking?

Vijf aspecten van samenwerken Verantwoordelijkheid nemen. Overleggen en afstemmen, waaronder afspraken maken (en nakomen) Anderen respecteren. Zorgen voor vertrouwen en veiligheid.

Wat is een effectieve samenwerking?

Goed samenwerken is van doorslaggevend belang voor het behalen van de gewenste resultaten bij werk waar meerdere personen bij betrokken zijn. Als werknemers het werk goed op elkaar afstemmen, elkaar ondersteunen en werk van elkaar overnemen, neemt de werkdruk vaak fors af.

Wat is een succesvolle samenwerking?

Hieronder geef ik deze aspecten weer in relatie tot elkaar. Goede interne en externe communicatie waardoor er continu gebouwd wordt aan geloofwaardigheid. Goede interne en externe samenwerking wat tot gevolg moet hebben dat er gebouwd wordt aan vertrouwen. Het verworven vertrouwen moet leiden tot een goed imago.

Wat zijn teamafspraken?

Werkafspraken dienen als richtlijn gebaseerd waarop een groep met elkaar wil samenwerken. De afspraken moeten duidelijk maken wat teamleden van hun omgeving en elkaar nodig hebben en verwachten, zodat iedereen zich veilig genoeg voelt om te experimenteren en leren.

Waarom samenwerkingsafspraken?

Een samenwerking kent mooie hoogten en diepe dalen. De uitdaging zit ‘m niet in het voorkomen van die dalen, maar het weer uit dat dal komen als het even tegenzit. Opnieuw met je team de schouders eronder zetten. Daarvoor zijn samenwerkingsafspraken heel handig.

Wat is een professionele samenwerkingsrelatie?

Een diepere vorm van samenwerking, waarbij het woord ‘professioneel’ verwijst naar kwaliteit, opbrengst en meerwaarde. ‘Samen professionaliseren’ betekent dat er samen gewerkt wordt aan het vergroten van de collectieve professionaliteit.

Wat zijn goede collega’s?

Op de vraag aan welke eigenschappen de ideale collega moet voldoen is de top 5 als volgt: betrouwbaar, behulpzaam, talentvol, vrolijk en aardig. Eigenschappen die veel minder vaak worden genoemd zijn: slim, zelfverzekerd en bescheiden. In de huidige samenwerking met collega’s kunnen nog wel wat dingen verbeterd worden.

Wat moet je doen om effectief samen te werken?

Effectief samenwerken vanuit het karakter Er moet sprake zijn van een zogenaamd samenwerkingskarakter. Hiervoor is het belangrijk dat de teamleden karakters hebben die goed op elkaar aansluiten. Karakters die botsen zorgen vaak voor problemen binnen het team, waardoor een hoge productiviteit niet kan worden bereikt.

Hoe succesvol samenwerken?

Om goed te kunnen samenwerken, is het belangrijk dat iedereen zich als een volwaardig groeps- of teamlid beschouwt. Vergelijk het met iemand die net nieuw is in een sportteam: die persoon wil zich zo snel mogelijk bewijzen en aardig worden gevonden door zijn teamgenoten.

Wat is een goede afspraak?

Wanneer je een afspraak maakt: moet voor beiden duidelijk zijn wat je afspreekt (eenduidig dus en voor een uitleg vatbaar) moet de ander zich kunnen uitspreken (wanneer hij/zij een afspraak zo niet wil of anders ziet)

Wat zijn goede werkafspraken?

Related Posts