Welk land heeft momenteel het voorzitterschap van de Europese Unie?

Welk land heeft momenteel het voorzitterschap van de Europese Unie?

Welk land is voorzitter van de Europese Unie (EU)? Op dit moment is Frankrijk voorzitter van de Europese Unie (EU). Nederland was dit in de eerste helft van 2016. Het eerstvolgende Nederlandse voorzitterschap is in 2029.

Hoe gebeurt de zetelverdeling in het Europees Parlement?

Onder het Verdrag van Lissabon worden de zetels verdeeld aan elk land volgens bevolkingsgrootte en het maximum aantal zetels wordt op 751 gesteld. Doordat de voorzitter niet kan stemmen zijn er echter maar 750 parlementsleden die op één moment kunnen stemmen. De zetels worden degressief proportioneel verdeeld.

Hoe zag Nederland eruit in het interbellum?

Net als de rest van de wereld krijgt Nederland eind jaren twintig met de economische crisis te maken. Veel mensen krijgen te maken met armoede en werkeloosheid en de bevolking kijkt gespannen naar de politieke ontwikkelingen in Duitsland. Ook in Nederland begint het rechts-radicalisme meer aanhang te krijgen .

Wie is er dit jaar voorzitter van de Europese Unie?

Sinds 1 december 2019 is de Belgische oud-premier Charles Michel de vaste voorzitter. Zijn voorganger, Donald Tusk, leidde de Europese Raad vanaf 1 december 2014. Diens voorganger was de Belg Herman Van Rompuy; hij was de eerste vaste voorzitter van de Europese Raad (vanaf 1 december 2009).

Welk land is voorzitter van de VN?

De huidige secretaris-generaal van de VN is de Portugees António Guterres. Hij is op 1 januari 2017 begonnen aan zijn eerste termijn van vijf jaar en werd op 18 juni 2021 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties herkozen voor een tweede termijn.

Wie zei ga maar rustig slapen?

Nog altijd leeft bij sommigen het misverstand dat premier Hendrikus Colijn zich in 1940, aan de vooravond van Duitse inval, via de radio tot de burger wendde en zei: “Gaat u maar rustig slapen”. De uitspraak zou symbool komen te staan voor de falende neutraliteitspolitiek.

Hoe worden leden van de Europese Commissie gekozen?

De voorzitter en de leden van de Commissie worden door de lidstaten benoemd na goedkeuring door het Europees Parlement. De Commissie zetelt in het Berlaymontgebouw in Brussel, dat vaak de de facto hoofdstad van Europa wordt genoemd. De huidige Commissie wordt voorgezeten door Ursula von der Leyen.

Related Posts