Welke culturele achtergronden zijn er?

Welke culturele achtergronden zijn er?

Naast de opvallende culturele verschillen die er zijn, zoals taal, kledij en tradities, is er ook significante diversiteit in de wijzen waarop samenlevingen zichzelf organiseren, in hun gedeelde waarden en normen en in de wijzen waarop zij omgaan met hun omgeving.

Hoe belangrijk is diversiteit?

Waarom is culturele diversiteit op de werkvloer belangrijk? Bedrijven en organisaties presteren beter als hun personeel een gemengde culturele en etnische achtergrond heeft. Dat blijkt uit onderzoek. Voorwaarde is wel dat de leidinggevenden goed kunnen omgaan met de mix van achtergronden.

Welke verschillende culturen zijn er?

Zij zijn al lang in ons land en daarnaast spreken ze in Suriname Nederlands en kennen ze de Nederlandse cultuur.

 • 2004+ Poolse gastarbeiders.
 • Turken en Koerden: 390.000.
 • Marokkanen: 380.000.
 • Duitsers: 380.000.
 • Indische Nederlanders: 350.000.
 • Surinamers: 350.000.
 • Polen: 150.000.
 • Belgen: 130.000.

Wat staat er in een diversiteitsbeleid?

Bij diversiteitsbeleid gaat men niet uit van één bepaalde groep, maar van de mogelijkheden van de organisatie. U kunt alleen optimaal gebruikmaken van de medewerkers als u rekening houdt met ieders specifieke kenmerken. Mensen verschillen van elkaar en werken daarom ook op verschillende manieren.

Wat doet een diversiteitsmanager?

Diversiteitsmanagement betekent dat een werkgever rekening houdt met de verschillen en de overeenkomsten tussen werknemers. De verschillende werknemers vormen een afspiegeling van de verscheidenheid in de samenleving en ieder neemt zijn eigen kennis, ervaring en talenten mee.

Hoe ga je om met diversiteit in de zorg?

Het is dus belangrijk dat zorgverleners: Culturele gevoeligheid ontwikkelen, om te ontdekken wat iemand nodig heeft, wat de wensen, gewoontes en behoeften zijn. Zich bewust zijn van hun eigen cultuur, normen en waarden….

 1. Wees open en stel neutrale vragen.
 2. Informeer je.
 3. Kom in actie bij discriminatie en pesten.

Waarom is diversiteit en inclusie belangrijk?

“Het nastreven van diversiteit en inclusie zorgt voor meer gelijke kansen en minder discriminatie. Een bedrijf met een team dat representatief is voor de samenleving waarin het opereert weerspiegelt deze idealen.” “Er is een sterke business case voor diversiteit en inclusie.”

Wat zijn de nadelen van diversiteit in een organisatie?

Het belangrijkste nadeel wat diversiteit met zich mee kan brengen is het moeizamer communiceren tussen de managers en het personeel, en tussen het personeel onderling. Communicatie is essentieel in de wereld.

Hoeveel arbeidsmigranten zijn er in Nederland?

Volgens data van de CBS-migrantenmonitor waren er in 2019 45.300 EU-arbeidsmigranten als zelfstandige in Nederland aan het werk.

Related Posts