Welke leeftijd bijstandsuitkering?

Welke leeftijd bijstandsuitkering?

Een jongere kan vanaf de leeftijd van 18 jaar zelfstandig recht hebben op een algemene bijstandsuitkering. Dit geldt ook voor jongeren die inwonend zijn bij ouders. Voor thuis- en uitwonende jongeren van 18 tot 21 jaar geldt een lagere algemene bijstandsnorm.

Hoe lang bestaat de uitkering?

In 1947 was de uitkering in een eersteklas gemeente voor een gehuwde € 424,74 per jaar en voor een ongehuwde € 239,60. Had iemand nog andere inkomsten? Dan werd de uitkering lager. De Noodwet Ouderdomsvoorziening werd uitgevoerd door de Raden van Arbeid en de Rijksverzekeringsbank.

Hoeveel bijstand per maand?

Ik ben 18, 19 of 20 jaar. Hoe hoog is de uitkering?

Leefvorm bedrag zonder vakantiegeld bedrag met vakantiegeld
Alleenstaande € 256,03 € 269,51
Alleenstaande ouder € 256,03 € 269,51
Gehuwden die beiden 18, 19 of 20 jaar zijn, zonder kinderen € 512,07 € 539,02
Gehuwden die beiden 18, 19 of 20 jaar zijn, met kinderen € 808,39 € 850,94

Waarom is de Algemene Bijstandswet vervangen?

In 2003 werd de Bijstandswet vervangen door de Wet Werk en Bijstand (bijnaam: Wet Water en Brood) die als voornaamste doel heeft om mensen weer aan het werk te krijgen, waarbij gemeenten daarvoor als eerste verantwoordelijk zijn. Bij een nieuwe bijstandsuitkering krijgt men een verplicht re-integratietraject cadeau.

Wat is de Bijstandswet?

De bijstandswet (officieel: Wet werk en bijstand, afgekort WWB) wordt wel het sluitstuk van de sociale zekerheid in Nederland genoemd. Denk aan de situatie dat u geen geld meer hebt om uw vaste lasten te betalen zoals telefoon, huur, gas, water en elektriciteit.

Wat is de algemene bijstandsnorm?

Een jongere kan vanaf de leeftijd van 18 jaar zelfstandig recht hebben op een algemene bijstandsuitkering. Dit geldt ook voor jongeren die inwonend zijn bij ouders. Voor thuis- en uitwonende jongeren van 18 tot 21 jaar geldt een lagere algemene bijstandsnorm.

Is U arbeidsongeschikt in de bijstand?

Bijstand en re-integratie. Bent u arbeidsongeschikt in de bijstand, dan kunt u om re-integratie vragen aan de gemeente. Het is mogelijk om met een bijstandsuitkering een re-integratietraject te volgen, dat speciaal is gericht op arbeidsgehandicapten. De hoogte van uw maandelijkse bijstandsuitkering blijft bij de re-integratie ongewijzigd.

Related Posts