Wie is huitzilopochtli?

Wie is huitzilopochtli?

Huitzilopochtli (Kolibrie uit of van het zuiden/blauwe kolibrie ter linkerzijde) was de Azteekse oorlogs- en zonnegod, en de beschermer of patroongod van de stad Tenochtitlan.

Hoe oud zijn de Azteken?

De Azteken of Mexica waren de dragers van een militaristische Meso-Amerikaanse beschaving die bestond tussen circa 1300 en 1521 in het huidige Mexico. Het centrum van het Azteekse rijk was de stad Tenochtitlán, de voorloper van het huidige Mexico-Stad.

Wat geloofden de Azteken?

De Azteken hadden geen vastomlijnde religie. Er bestonden verschillende stromingen en invalshoeken. Hoewel de Azteekse bevolking hun religie in de praktijk als een polytheïstische godsdienst ervoeren en beleden, hadden priesters pantheïstische opvattingen.

Hoe wonen de Azteken?

Hoe leefden de Azteken? Het Azteekse volk woonde meestal in simpele huizen van leem, met rieten of houten daken. Ze droegen eenvoudige kleding zoals een lendendoek, en sieraden van klei of schelpen. De rijkere mensen woonden in grotere huizen, soms gemaakt van steen.

Waarom offerden de Azteken?

De Azteken geloofden dat de dood bedoeld was om leven voort te brengen. Vandaar dat men vaak mensen ging offeren. Veel geofferde mensen waren krijgsgevangenen. In feite was een van de belangrijkste doelen van de oorlog de gevangenneming van mensen om ze te offeren.

Wanneer verslaan de Azteken de Azcapotzalco?

In 1427 verslaan de Azteken de Azcapotzalco, dat tot op dat moment het sterkste en grootste volk van de vallei was, waardoor zij zelf het machtigste volk in de vallei worden. Het rijk van de Azteken blijft groeien, tot het op gegeven moment wel 38 provincies omvatte met vijf miljoen inwoners.

Waar komt het woord Azteken vandaan?

Het woord “Azteken” komt van het Nahuatl Aztecah, “mensen uit Aztlan”. Aztlan was een mythische plaats ergens in het noorden waar de Azteken zeiden vandaan te komen. Voor de Azteken zelf was het niet gebruikelijk zichzelf met Aztecah aan te duiden. Over het algemeen werden met Aztecah alle mensen die Nahuatl spraken genoemd,

Wat was de belangrijkste sport voor de Azteken?

De belangrijkste sport voor de Azteken was Tlachtli (tlak-tlie), de sport die ook door de goden gespeeld werd. Hoewel de goden de zon als speelbal en de hemel als speelveld gebruikten, hield het volk het bij een rubberen bal een veld van 60m lang, en met aan beide kanten ringen.

Related Posts