Wie tekende het verdrag van Versailles?

Wie tekende het verdrag van Versailles?

De Vrede van Versailles werd ondertekend door de geallieerden en door Duitsland en bestond uit 15 delen met daarin 440 artikelen. Met weinig meer keus voor de Duitsers dan te tekenen pakte het Verdrag ongunstig uit voor naoorlogs Duitsland.

Welke straffen kreeg Duitsland in het Verdrag van Versailles?

Duitsland had volgens de overwinnaars de Alleinschuld aan de oorlog. Het werd veroordeeld tot het betalen van torenhoge herstelbetalingen en raakte een zevende deel van het Duitse grondgebied kwijt. Het vredesverdrag van Versailles van 1919 werd in Duitsland als zeer onrechtvaardig ervaren.

Welke landen moest Duitsland afstaan?

Duitsland moest gebieden afstaan aan andere landen, bijvoorbeeld Elzas Lotharingen werd teruggegeven aan Frankrijk en ook werd er grondgebied afgestaan aan Polen, Litouwen, België en Tsjecho-Slowakije. Duitsland moest alle soldaten terugtrekken uit het Rijnland.

Waar Verdrag van Versailles?

De conferentie waarop een verdrag met Duitsland moest worden uitgewerkt, ging van start op 18 januari 1919 in de Spiegelzaal van het kasteel van Versailles. Vertegenwoordigers van de zevenentwintig geallieerde landen waren daar aanwezig, ruim duizend afgevaardigden.

Waarom bezette Frankrijk in 1923 het Ruhrgebied?

Begin januari 1923 besloot Frankrijk het Ruhrgebied, het belangrijkste Duitse industriegebied, te bezetten om nieuwe herstelbetalingen af te dwingen. Arbeiders en ambtenaren in dit gebied gingen uit protest in staking en werden toch doorbetaald door de Duitse overheid. De inflatie werd hierdoor volstrekt onbeheersbaar.

Hoe heette de Franse regeringsleider die het Verdrag van Versailles ondertekende?

Clemenceau, Lloyd George en Wilson zetten hun handtekening onder een pact, waarin het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten beloofden Frankrijk te hulp te schieten als het in de toekomst door Duitsland zou worden aangevallen. Clemenceau, Wilson en Lloyd George (helemaal rechts) verlaten het Kasteel van Versailles.

Wie maakten het Verdrag van Versailles?

Ook waren bij het verdrag een aantal regeringen van landen die deel uit maakten van de Geallieerden of bij de oorlog waren betrokken. Bij de regeringen ontbrak alleen de Russische regering. Het verdrag van Versailles was samengesteld door de regeringen van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Frankrijk.

Welke straffen kreeg Duitsland opgelegd?

Gevolgen voor Duitsland Duitsland mocht maximaal maar 100.000 soldaten hebben. Duitsland moest gebieden afstaan aan andere landen. Duitsland mocht geen soldaten hebben in het Rijnland. Duitsland moest herstelbetalingen doen.

Related Posts