Wat is het verschil tussen een advocaat-generaal en een procureur-generaal?

Wat is het verschil tussen een advocaat-generaal en een procureur-generaal?

De voornaamste taak van de procureur-generaal is het geven van juridische adviezen, zogenoemde conclusies, aan de Hoge Raad. Meestal worden de conclusies door de advocaten-generaal (AG’s) in het parket namens de procureur-generaal genomen.

Wat is de rol van de procureur-generaal?

Als Procureur-generaal bij het Openbaar Ministerie zijn je werkzaamheden vergelijkbaar met die van een Officier van Justitie bij de rechtbank en die van een advocaat-generaal bij een gerechtshof. Je behandelt zaken in cassatie en vertegenwoordigt het Openbaar Ministerie bij de Hoge Raad.

Hoeveel procureurs-generaal zijn er?

Bij het auditoraat-generaal wordt de procureur-generaal bijgestaan door een eerste advocaat-generaal, advocaten-generaal en substituten-generaal. Er zijn vijf procureurs-generaal, evenveel als er hoven van beroep zijn.

Wie is Procureur-Generaal in Nederland?

Het College van procureurs-generaal bestaat uit Gerrit van der Burg, Theo Hofstee, Rinus Otte en Marjolein ten Kroode.

Wie is procureur-generaal in Nederland?

Wat doet een cassatierechter?

De Hoge Raad is cassatierechter. Dat wil zeggen: een hoogste rechter die niet alle aspecten van een zaak kan beoordelen, maar alleen kan nagaan of de lagere rechter, een rechtbank of een gerechtshof, het recht juist heeft toegepast en of deze de regels voor de procedure goed heeft gevolgd.

Hoe word je advocaat-generaal?

Hoe word je een Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad? Voordat je Advocaat-Generaal wordt ben je vaak eerst werkzaam geweest als rechter of een ander juridisch beroep. Om rechter te worden heb je een studie Rechtsgeleerdheid (WO) gevolgd en de opleiding tot rechter, de RAIO, voldoende afgelegd.

Wat verdient een procureur-generaal?

Als Procureur-generaal bij de Hoge Raad verdien je rond de €10295 bruto per maand. Als plaatsvervangend Procureur-generaal bij de Hoge Raad is dit iets minder, zo’n €9663 bruto per maand. Het salaris is dus niet zozeer afhankelijk van de ervaring maar wel van de functie die je bekleedt.

Wie is de huidige procureur-generaal?

Wat is de rol van de advocaat-generaal?

Een advocaat-generaal doet voorbereidend werk in rechtszaken voor het Europese Hof van Justitie. De advocaten-generaal zijn volstrekt onafhankelijk. Ze doen onderzoek en leggen daarna een ‘met redenen omklede conclusie’ voor aan het Hof.

Wie is Procureur Generaal in Suriname?

Baidjnath Panday (Advocaat Generaal) die sinds december 2014 waarneemt in de functie van Procureur Generaal.

Wie is Procureur Generaal Gent?

Erwin Dernicourt (50) – de voormalige procureur des Konings van Dendermonde – wordt de hoogste magistraat van onze provincie. Hij volgt Anita Harrewyn op als procureur-generaal bij het hof van beroep in Gent. Wellicht wordt hij dit voorjaar officieel benoemd.

Wat is een procureur-generaal?

Procureur-generaal. Een procureur-generaal is een internationale benaming voor een bepaalde functie in het Openbaar Ministerie. Per land heeft de functie verschillende taken.

Wat is een procureur-generaal bij het Openbaar Ministerie?

Als Procureur- generaal bij het Openbaar Ministerie zijn je werkzaamheden vergelijkbaar met die van een Officier van Justitie bij de rechtbank en die van een advocaat -generaal bij een gerechtshof. Je behandelt zaken in cassatie en vertegenwoordigt het Openbaar Ministerie bij de Hoge Raad.

Wat is de voorzitter van het college van procureurs-generaal?

De vergaderingen van het College van procureurs-generaal worden ook bijgewoond door de federale procureur. Elke procureur-generaal is om de beurt voorzitter van het College van procureurs-generaal. Tijdens het gerechtelijk jaar 2019-2020 is de voorzitter Erwin Dernicourt, procureur-generaal te Gent.

Wat is een procureur-generaal in surinaam?

De procureur-generaal is krachtens de Surinaamse grondwet belast met de vervolging van politieke ambtsdragers. Roy Baidjnath Panday werd in april 2016 procureur-generaal. In de rest van de wereld Andere landen kennen een vergelijkbare functie, bijvoorbeeld Frankrijk (Procureur-général), Georgië en Israël.

Related Posts

Wat is het verschil tussen een advocaat generaal en een procureur generaal?

Wat is het verschil tussen een advocaat generaal en een procureur generaal?

De voornaamste taak van de procureur-generaal is het geven van juridische adviezen, zogenoemde conclusies, aan de Hoge Raad. Meestal worden de conclusies door de advocaten-generaal (AG’s) in het parket namens de procureur-generaal genomen.

Hoe heet de procureur generaal?

Roy Baidjnath Panday werd in april 2016 procureur-generaal.

Wat betekent een procureur generaal?

Als Procureur-generaal bij het Openbaar Ministerie zijn je werkzaamheden vergelijkbaar met die van een Officier van Justitie bij de rechtbank en die van een advocaat-generaal bij een gerechtshof. Je behandelt zaken in cassatie en vertegenwoordigt het Openbaar Ministerie bij de Hoge Raad.

Wie is Procureur Generaal in Nederland?

Het College van procureurs-generaal bestaat uit Gerrit van der Burg, Theo Hofstee, Rinus Otte en Marjolein ten Kroode.

Hoeveel procureurs generaal zijn er?

Bij het auditoraat-generaal wordt de procureur-generaal bijgestaan door een eerste advocaat-generaal, advocaten-generaal en substituten-generaal. Er zijn vijf procureurs-generaal, evenveel als er hoven van beroep zijn.

Wat is een procureur-generaal?

Procureur-generaal. Een procureur-generaal is een internationale benaming voor een bepaalde functie in het Openbaar Ministerie. Per land heeft de functie verschillende taken.

Wat is een procureur-generaal in surinaam?

De procureur-generaal is krachtens de Surinaamse grondwet belast met de vervolging van politieke ambtsdragers. Roy Baidjnath Panday werd in april 2016 procureur-generaal. In de rest van de wereld Andere landen kennen een vergelijkbare functie, bijvoorbeeld Frankrijk (Procureur-général), Georgië en Israël.

Wat is de voorzitter van het college van procureurs-generaal?

De vergaderingen van het College van procureurs-generaal worden ook bijgewoond door de federale procureur. Elke procureur-generaal is om de beurt voorzitter van het College van procureurs-generaal. Tijdens het gerechtelijk jaar 2019-2020 is de voorzitter Erwin Dernicourt, procureur-generaal te Gent.

Wat is een procureur-generaal bij het Openbaar Ministerie?

Als Procureur- generaal bij het Openbaar Ministerie zijn je werkzaamheden vergelijkbaar met die van een Officier van Justitie bij de rechtbank en die van een advocaat -generaal bij een gerechtshof. Je behandelt zaken in cassatie en vertegenwoordigt het Openbaar Ministerie bij de Hoge Raad.

https://www.youtube.com/watch?v=Am-Dh2ySuPc

Related Posts